Erhverv

Brøndby-ejer er klar til at sløjfe milliongæld

Storaktionær i Brøndby Jan Bech Andersen har sammen med Torben Bjørn Christensen givet tilsagn om at slette klubbens gæld til dem ved at opkøbe aktier i forbindelse med en forestående emission.

Bestyrelsesformand i Brøndby IF Jan Bech Andersen. Foto: Lars Poulsen

Jan Bech Andersen og TBC Holding, der er ejet af Torben Bjørn Christensen, har afgivet bindende tegningstilsagn til fodboldklubben Brøndby IF om at ville tegne aktier ved at konvertere den fulde gæld, som selskabet har til de to parter.

Det oplyser Brøndby IF.

Tilsagnene er betinget af, at fodboldklubben gennemfører emissionen således, at handel med tegningsretter er begyndt inden den 1. april 2020.

Jan Bech Andersen har tillige bekræftet, at han frem til og med den 30. september 2021 vil støtte selskabet økonomisk, i det omfang at det er nødvendigt.

Støtten er dog begrænset til 53 mio. kr. fratrukket det provenu som tegnes ved emissionen, ud over gældskonverteringen.

Ledelsen i Brøndby IF skønner dette vil give sikkerhed for, at der vil være tilstrækkelig arbejdskapital til at opretholde det budgetterede aktivitetsniveau.

I november fik bestyrelsen i selskabet bag superligaklubben Brøndby IF grønt lys på en ekstraordinær generalforsamling til at gennemføre en emission på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af selskabets gæld.

- Bestyrelsen er indtil 5. november 2024 bemyndiget til at beslutte at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 312.225.190 stk. aktier a nominelt 0,50 kr. (i alt op til nominelt 156.112.595 kr.) med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, oplyste Brøndby IF.

Dermed er stregerne tegnet til en aktieemission i år. En emission der blev udskudt i oktober.

BRANCHENYT
Læs også