Erhverv

ALK-Abelló venter 8-12 pct. organisk vækst i 2020

ALK-Abelló venter i 2020 en organisk vækst i omsætningen på 8-12 pct. til 3,5-3,65 mia. kr. samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 200-300 mio. kr. Dertil ventes negative frie pengestrømme på 300 mio. kr.

Det fremgår af selskabets årsregnskab fra 2019.

Forventningerne ligger på niveau med analytikernes estimater indsamlet af ALK. Gennemsnitsestimatet var en omsætning på 3618 mio. kr. og et EBITDA-resultat på 271 mio. kr.

ALK skriver desuden i regnskabet, at tabletterne i 2020 forventes at blive den største produktkategori for første gang.

Det relativt afdæmpede driftsresultat forklares med fortsatte strategiske investeringer i 2020, der er det sidste år i ALK's treårige transformationsprogram.

Forsknings- og udviklingsomkostninger forventes at udgøre cirka 600 mio. kr. - en væsentlig forøgelse i forhold til 2019.

BRANCHENYT
Læs også