Erhverv

Staten fik mindre selskabsskat i kassen

Skattestyrelsen har åbnet op for årets udgave af de åbne skattelister, der fortæller, hvor meget danske selskaber, fonde og foreninger har betalt i selskabsskat i 2018.

Skattestyrelsen har i dag offentliggjort den nyeste liste med selskaber, fonde og foreninger og deres bidrag til statskassen i form af selskabskat.

Samlet blev der i 2018 betalt 61 mia. kr. i selskabsskat i Danmark.

Listen indbefatter aktieselskaber, anpartsselskaber og andelsselskaber samt skatteoplysninger om fonde og foreninger, som var skattepligtige i 2018. Det fremgår, at lige over 76.000 virksomheder har indbetalt selskabsskat.

Hvis man kigger på de 10 største betalere på listen, udgør deres samlede bidrag 20,1 mia. kr. Dermed står de 10 selskaber for at levere en tredjedel af al selskabsskat i Danmark.

Brancher: De 10 største betalere af selskabsskat i Danmark
  1. Novo Holdings A/S: Novo Holdings A/S er Novo Nordisk Fondens selskab og holdingselskab for bl.a. Novo Nordisk og Novozymes, der hhv. producer medicinalprodukter og er en biotekvirksomhed.
  2. Danske Bank A/S: Danmarks største bank og finansielle koncern.
  3. Ørsted A/S: Distribution af gas og el-forsyning. Hed tidligere DONG Energy A/S og er Danmarks største energiselskab.
  4. KIRKBI A/S: Dansk investerings- og holdingselskab, der som sin primære aktivitet ejer 75 pct. af LEGO Group.
  5. Forenet Kredit f.m.b.a.: I 2017 vedtog repræsentantskabet i kreditselskabet Nykredit at skifte navn til Forenet Kredit for at favne både Totalkredits og Nykredits kunder.
  6. PANDORA A/S: Dansk internationalt smykkefirma, som designer og fremstiller smykker.
  7. NORECO OLIE- OG GASUDVINDING DANMARK: Noreco står for Norwegian Energy Company. Den danske filial henter olie og gas i Danmarks undergrund.
  8. Nordea Danmark Filial af Nordea Bank Abp Finland: Del af den finansielle gruppe Nordea, som er den største i Norden.
  9. VESTAS WIND SYSTEMS A/S: Producerer og servicerer vindmøller samt fremstiller elektrisk energi.
  10. Total E&P Danmark A/S: Dansk olie- og gasselskab ejet af det franske olieselskab Total S.A. Firmaet var indtil 2017 ejet af A.P. Møller - Mærsk og hed indtil 2018 Mærsk Oil.

Året inden var provenuet fra selskabsskatten historisk stort og lå på omkring 72 mia. kr.

Ifølge Skattestyrelsen skyldes nedgangen i år, at der i 2017 var en stigning i antallet af skattebetalende selskaber, som gennemsnitligt også betalte mere i skat.

Eksempelvis betalte Novo Holdings A/S, der er den største yder, knap 7,7 mia. kr. i selskabsskat i 2017 mod et fald til 7,1 mia kr. i 2018.

I alt svarer resultatet i 2018 dog nogenlunde til niveauet før 2017.

De første offentlige skattelister med oplysninger om selskabers skattebetaling udkom i 2013, efter Folketinget i 2012 havde vedtaget en lovændring, der gjorde det muligt for skatteforvaltningen at offentliggøre oplysningerne.

BRANCHENYT
Læs også