Erhverv

Store virksomheder presset til bedre skattestil

De største børsnoterede firmaers samlede skattebetalinger faldt i 2019, viser en opgørelse. Heftig debat om samfundsansvar presser selskaberne i en mere skatteansvarlig retning, mener eksperter.

Fotos: Arkiv / Presse. Collage: Anders Thykier

Mens de største børsnoterede virksomheders samlede skattebetalinger faldt i 2019, så steg deres overordnede skatteprocent. En udvikling, der ifølge eksperter skyldes en tiltagende kritik af tvivlsomme skattemanøvrer og manglende samfundsansvar, som har presset selskaberne i en mere skatteansvarlig retning.

»Tidligere var det ”hvad skal du betale”. I dag er det mere ”hvad bør du betale”. Der er sket en holdningsændring, både fra investorernes og virksomhedernes side, til at man skal være mere transparent om, hvad man betaler i skat,« siger Mikael Bek, chef for miljø, samfundsforhold og god selskabsledelse hos pensionskassen Pensam.

Kombinationen af faldende indtjening og et stort skattedyk hos Danske Bank sænkede den samlede skattebetaling med næsten 6 mia. kr. sidste år, viser en opgørelse, Finans har udarbejdet.

Samlet set noterede C25-selskaberne i 2019 et fald i indtjeningen på 8 pct. til 143 mia. kr., og den bogførte skattebetaling faldt fra 35 mia. kr. i 2018 til 30 mia. kr. i 2019.

Når der ses bort fra helt særlige forhold i Danske Bank, er selskabernes samlede skatteprocent dog steget fra 23 til 24 pct. Tallene dækker selskabernes bogførte skat, der pga. regnskabsteknik typisk afviger fra de faktiske beløb, der er afleveret til skattemyndighederne.

Vi oplever, at virksomhederne i stigende grad har fokus på ikke at spille bolden for tæt på stregerne.

Nicolai Thorsted, skattechef, BDO

Faldet i de samlede skattebetalinger skyldes hovedsageligt, at Danske Bank, der i 2018 betalte 4,5 mia. i skat, i 2019 bogfører en skattemæssig indtægt på 1,2 mia. kr. Forklaringen er, at banken har fået en gevinst på over 5 mia. kr. ved at træde ud af en aftale om international beskatning.

»Det er penge, vi havde lagt til side, som nu kan registreres som en indtægt. Så det er penge, vi hele tiden har haft, men blot tidligere har gemt til mulig fremtidig skattebetaling,« oplyser Danske Banks skattechef, Michael Kirkegaard Nielsen, i en e-mail.

Piller man Danske Bank ud af opgørelsen, er skattebetalingen fra C25-selskaberne i 2019 på niveau med året før – også selvom den samlede indtjening er faldet.

Ifølge flere eksperter skal tallene ses i lyset af, at selskaberne gennem de senere år har været under massivt pres for at vise samfundsansvar. Det indebærer bl.a. at skrotte finansiel gymnastik for at slippe billigere i skat.

»Vi oplever, at virksomhederne i stigende grad har fokus på ikke at spille bolden for tæt på stregerne. De har stor fokus på at overholde reglerne. Historisk har enkelte virksomheder måske haft mere aggressive standpunkter i forventning om, at det er der nok ikke nogen, der nogensinde tager fat i. Det mindset oplever vi meget sjældent i dag,« siger Nicolai Thorsted, skattechef og partner i revisions- og konsulenthuset BDO.

Debatten om selskabernes skattegymnastik, bl.a. brug af skattely for at minimere skatten, er taget til i styrke de senere år. Samtidig har emner som etik, samfundsansvar og bekæmpelse af ulighed fået langt større fokus.

Ifølge rådgivere har samfundsdebatten og pres fra kunder, politikere og investorer fået selskaberne til at fokusere mere på at aflevere den rigtige – ikke den lavest mulige – sum penge til skattemyndighederne.

»Hvis du ser på den norske oliefond, danske pensionskasser og andre af den type investorer, bliver de mere og mere tydelige om at have en skattepolitik, og det gør virksomhederne også. Der er ingen tvivl om, at det er en trend, man kan se over de næste fem år, at de virksomheder, der evner at demonstrere, at der er orden i penalhuset, det er også dem, der kommer i puljen, som investorerne vil røre ved,« siger Thomas Bjerre, partner og leder af revisions- og konsulentfirmaet PWC’s skatteafdeling.

Ingeniørkoncernen FLSmidths skattebetaling er i 2019 øget 50 pct. – fra 248 mio. kr. til 373 mio. kr. – selvom overskuddet kun er steget 10 pct. Koncernen henviser dog til, at skatten var usædvanlig lav i 2018 på grund af ændringer i værdien af amerikanske aktiver, og afviser at være under pres fra investorerne.

»FLSmidth har en skattepolitik, som siger, at vi vil betale den korrekte skat til rette tid i de lande, hvor vi driver forretning. Vi har ikke mærket et pres fra investorer eller andre interessenter om at agere anderledes, end vi gør,« skriver FLSmidths pressechef, Rasmus Windfeld, i en e-mail til Finans.

BRANCHENYT
Læs også