Erhverv

Ørsted opjusterer driftsoverskud med en milliard

Opjusteringen skyldes reviderede antagelser vedrørende frasalget af transmissionsanlægget, der hører til Hornsea 1.

Koncernchef Henrik Poulsen fra Ørsted kan allerede tre måneder inde i det nye regnskabsår opjustere forventninger til driftsindtjeningen med 1 mia. kr. Foto: PR

Ørsted har opjusteret sine forventninger til hele året med 1 mia. kr.

Koncernen forventer nu et driftsresultat (ebitda) på 16-17 mia. kr. eksklusiv indtjening fra nye partnerskaber, skriver selskabet i en børsmeddelelse.

Opjusteringen skyldes reviderede antagelser vedrørende frasalget af transmissionsanlægget, der hører til Hornsea 1.

"For havvindmølleparker i Storbritannien opfører og sælger vi efterfølgende transmissionsanlægget som en del af det samlede projekt. Frasalget af transmissionsanlægget er et regulatorisk krav og gennemføres i en proces ledet af Ofgem, den britiske tilsynsmyndighed for gas- og elmarkeder,"skriver Ørsted.

På baggrund af fremskridtene i frasalgsprocessen forventer Ørsted nu, at den foretrukne tilbudsgiver har et lavere krav til afkast på transmissionsanlægget.

Det udløser to konsekvenser: Dels en positiv effekt på nutidsværdien af Ørsteds egen ejerandel af transmissionsanlægget, idet selskabet fremover kommer til at betale lavere tariffer end forventet, dels øget indtjening fra den 50 pct.-ejerandel af transmissionsanlægget, som Ørsted sælger på vegne af selskabets partner.

Virkningen af sidstnævnte vil blive indregnet i driftsindtjeningen for 2020, mens effekten af selskabets egen ejerandel af anlægget vil blive realiseret over anlæggets levetid.

BRANCHENYT
Læs også