Erhverv

Dansk storbonde har rekordindtjening: Bundlinjen nærmer sig 100 mio. kr.

De rekordhøje svinepriser sender en strøm af penge ned i kassen hos Danmarks største svineproducent, Martin Lund Madsen. Han har bogført et overskud før skat på 92 mio. kr., og 2020 ser lige nu ud til at blive endnu bedre.

De stigende svinepriser er guld værd for landmand Martin Lund Madsen. Han har i 2019 bogført et overskud på 92,5 mio. kr. før skat.
Foto: Christer Holte

Svineprisernes himmelflugt får kasseapparatet til at ringe højt hos storbonden Martin Lund Madsen. Hans selskab MLM Group A/S har i 2019 bogført et rekordoverskud på 92 mio. kr. før skat og en omsætningsvækst på 86 pct.

Martin Lund Madsen er Danmarks største producent af slagtesvin, og de eksplosive prisstigninger på svinekød har derfor udløst en kæmpe gevinst for hans virksomhed. Prisstigningerne tog først for alvor fart i foråret 2019, da svinepesten begyndte at sprede sig i Kina, hvor sygdommen siden har kostet op mod 200 mio. grise livet.

Rekordoverskuddet hos MLM Group skal dermed ses i lyset af, at første kvartal 2019 faktisk var præget af meget lave svinepriser. Årets sidste to-tre kvartaler blev imidlertid en lang fest, hvor priserne nåede op på niveauer, der ikke er set i årtier. I år er priserne steget yderligere og ventes at forblive høje hele året, så der er potentiale for en ny indtjeningsrekord hos MLM Group.

Selskabet øgede i 2019 omsætningen fra 164 til 305 mio. kr., og væksten er ikke alene et resultat af de høje svinepriser. Martin Lund Madsen har de seneste år også investeret massivt i opkøb og udvidelser af bedriften.

I 2018 overtog Martin Lund Madsen således Danmarks største konkursgård, Hedegaard, der var sat til salg for 185 mio. kr. inklusive stuehuset "Lille Amalienborg". Med i handlen fulgte mere end 900 hektar landbrugsjord og stalde med kapacitet til at producere 75.000 smågrise årligt. Ekspansionen er fortsat i 2019 med opkøb af 200 hektar og byggeri af stalde med 17.000 stipladser.

Til Finans oplyser Martin Lund Madsen, at hans bedrifter i 2019 samlet set producerede 236.000 slagtesvin, som alle blev leveret til Danish Crown. Markbruget omfatter nu 2.500 hektar.

Danish Crowns afregningspris på svinekød er det seneste år øget med 6 kr. pr. kilo til 14,30 kr. Den stigning øger værdien af et slagtesvin med omkring 520 kr. Hvis priserne holder året ud, og man producerer 236.000 grise og holder omkostningerne i ro (det gør MLM Group), er der altså tale om en jackpot af de helt store.

»Det har været et rigtigt godt år. Selv om vi først mod slutningen af året har fået færdiggjort de sidste større investeringer, så slår det igennem, at vi har hele kæden med sohold, smågrise og slagtegriseproduktion,« forklarer Martin Lund Madsen. Han har ikke planer om at ekspandere yderligere i år:

»Nu skal vi have fokus på at bruge de gode priser på grisekød til at konsolidere og udvikle virksomheden, så vi står endnu stærkere den dag, hvor det vender igen,« udtaler Martin Lund Madsen.

Han investerede 73 mio. kr. i 2019, og har de seneste år arbejdet målrettet på at trække en stadig større del af produktionen ind i ejede fremfor lejede stalde. Andelen af produktionen som foregår i MLM Groups egne stalde er på tre år øget fra 50 til 85 pct.

Mange danske svineproducenter har de seneste år satset på eksport af levende smågrise til lande som Tyskland og Polen, men Martin Lund Madsen har holdt fast i en strategi om at opfede alle smågrisene og sende dem til slagtning i Danmark.

Med et driftsresultat (ebitda) i 2019 på 121 mio. kr. ligner det en vinderstrategi, men set over en længere årrække har eksportørerne af smågrise tjent flere penge. Om de også vil gøre det fremover, er uvist, da udbrud af svinepest i eksempelvis Tyskland kan udløse restriktioner, som vanskeliggør transporterne af smågrise.

BRANCHENYT
Læs også