Serier

Advokater venter slagsmål om firmahandler

Markedet for virksomhedshandler er kørt fast i coronakrisen. Nu forventer flere advokater, at nogle af køberne og sælgerne kommer op at slås om de kuldsejlede handler.

Corona rammer verden
Martin Lavesen, managing partner i DLA Piper, tror, vi vil se juridiske slagsmål om virksomhedshandler, indgået lige inden coronakrisen. Foto: Gregers Tycho

Så snart coronavirussen afslørede sin fulde også økonomisk ødelæggende kraft, bremsede handlen med virksomheder stort set op.

Men i nogle tilfælde nåede køber og sælger lige akkurat at skrive under på en aftale, som nu egentlig skal fuldbyrdes. Det vil skabe ballade.

»Jeg er ret overbevist om, at vi vil se retstvister med udgangspunkt i virksomhedshandler, der er sat i gang, inden coronakrisen for alvor satte ind,« siger Martin Lavesen, managing partner i DLA Piper, der er et af de store advokatfirmaer i Danmark.

»Vi har endnu ikke set eksempler på konflikter af den slags hos os, men de skal nok komme,« spår han.

Samme forudsigelse kommer fra Christian Scherfig, der er partner i Lundgrens, der er blandt de 10 største advokathuse i landet. Han understreger, at hvis en handel er underskrevet, men ikke endeligt gennemført, er der i princippet ingen vej udenom: Så har de to parter indgået en bindende aftale.

»I nogle tilfælde vil handlen dog f.eks. være betinget af, at banken godkender en finansiering, der forudsætter en multibel af driftsindtjening. I de tilfælde kan man frygte, at nogle købere vil forsøge at få banken til at afvise finansieringen, så transaktionen falder på gulvet. Men det vil ikke være juridisk holdbart,« siger Christian Scherfig.

Det kan ikke nytte noget at køber simpelthen nægter at gennemføre handlen, fordi markedet og økonomien har ændret sig så meget.

»I ekstreme situationer kan man frygte, at købere lodret nægter at gennemføre en underskrevet transaktion, men hvor der ikke juridisk belæg herfor. Disse tilfælde risikerer at ende i retssager. En aftale er en aftale,« siger Christian Scherfig.

I advokatfirmaet Bech-Bruun, som er et af landets absolut største, forventer partner Jacob Hjortshøj ikke den slags tvister.

Men han medgiver, at markedet for virksomhedshandler er fuldstændig forandret.

»Vi har været involveret i 8-10 transaktioner. Nogle af dem meget tæt på målstregen, hvor man har valgt at udskyde handlen i første omgang fire uger,« siger Jacob Hjortshøj.

I de fleste tilfælde synes sælger og køber ret enige om at udskyde forhandlingerne, fordi ingen af dem ved, hvor dyb krisen bliver, og hvor længe den varer.

»Når der er tale om finansielle købere, altså typisk kapitalfonde, er der en tredje faktor, nemlig finansieringen. Som markedet er lige nu, kan det godt være tungt at gå ud og forhandle finansieringsvilkår, for bankerne ved ikke, hvordan virksomheden klarer sig igennem. Der vælger man typisk også at se tiden an og håber, at der blot er tale om en forskydning af indtjeningen,« siger Jacob Hjortshøj.

I Lundgrens og DLA forventer man, at der i de kommende salgsaftaler vil begynde at dukke nye ting op i kontrakterne - f.eks. en såkaldt MAC-klausul, Material Adverse Change. Den går ud på, at køber kan trække sig fra handlen, hvis der i perioden mellem, at han har underskrevet handlen og den reelt gennemføres, indtræder begivenheder, der betydeligt påvirker markedsvilkårene.

»De transaktioner, der bliver gennemført, forventer vi vil indeholde såkaldte MAC-klausuler. Det vil være en nødbremse, man kan trække, hvis corona-konsekvenserne bliver så og så alvorlige i forhold til de økonomiske udsigter for den handlede virksomhed eller finansiering,« siger Christian Scherfig fra Lundgrens.

Martin Lavesen fra DLA tror desuden, at analysearbejdet op til en bindende aftale vil være noget mere nidkært.

»Jeg er overbevist om, at der i de kommende uger og måneder bliver en række problemstillinger inden for M&A. Det kan være et øget fokus på due diligence (granskning, red.) i forbindelse med handlerne, hvor man vil have fokus på bl.a. forsyningskæderne,« siger Martin Lavesen.

Jacob Hjortshøj tvivler på, at sælgerne vil gå med til at indføre klausuler. Men han er til gengæld helt enig i, at markedet for virksomhedshandler i de kommende måneder vil være præget af stor tilbageholdenhed. Og i andre dele af erhvervslivet vil krisen kradse helt anderledes dybt og formentlig koste nogle virksomheder livet.

»Det ser ud til, at vi i M&A-afdelingen vil få mindre at lave i hvert fald i den nære fremtid. Men så kan vi hjælpe til i andre afdelinger i huset. Der er også en risiko for, at nogle virksomheder ender i en rekonstruktion, og der vil personer med M&A- ekspertise kunne bruges,« siger Jacob Hjortshøj.

Læs også
Top job