Serier

Anklage: 3F indgår corona-aftaler, der har karakter af ulovlige eksklusivaftaler

Ifølge en 3F-aftale skal arbejdsgivere fyre de ansatte, der ikke er medlem af 3F, først. Det er i direkte strid med loven, lyder vurderingen fra flere eksperter.

Corona rammer verden
En gruppe under Danske Hoteller har indgået en aftale med 3F, der siger, at hvis de fyrer folk efter hjemsendelser som følge af coronakrisen, skal de fyre 3F’ere til sidst. Det er klart ulovligt, lyder det fra flere eksperter. 
(Arkivfoto) Foto: Stine Bidstrup

Landets største fagforening, 3F, har under coronakrisen indgået aftaler med flere arbejdsgivere; aftaler, der ifølge eksperter er i direkte strid med lovgivningen og har karakter af eksklusivaftaler, som har været ulovlige siden 2006.

3F har lavet to slags aftaler: En med arbejdsgiverorganisationer, hvor virksomheder kan hjemsende personale uden løn og med dags varsel.

En anden med uorganiserede arbejdsgivere, hvor det i flere tilfælde er tilføjet, at 3F-medlemmer skal hjemsendes sidst og indkaldes først, hvis arbejdsopgaverne vender tilbage. Hvis hjemsendelsen ender med fyringer, »opsiges 3F-medlemmer sidst«, står det i en aftale, som Finans er i besiddelse af.

Eksklusivaftaler

Eksklusivaftaler var aftaler, hvor der var krav om, at ansatte var organiseret i bestemte fagforbund, og hvor arbejdsgiveren var forpligtet til at ansætte folk, som var organiseret i disse.

Aftalerne blev i januar 2006 kendt i strid med foreningsfriheden i Menneskerettighedskonventionen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Samme forår fulgte Folketinget efter og gjorde eksklusivaftaler ulovlige.

Dette har bl.a. ført til, at de såkaldt gule fagforeninger er vokset frem på bekostning af den traditionelle ”røde” fagbevægelse.

Holdningen til uorganiserede kolleger fylder dog fortsat meget mange steder, hvilket Finans tidligere har skrevet om.

Anders Etgen Reitz er advokat og partner i advokatfirmaet Iuno, der er specialiseret i arbejdsret.

»At 3F-medlemmer skal fyres sidst, er en klar overtrædelse af foreningsfrihedsloven. Den del af aftalen, der siger, at ”medarbejdere organiseret i 3F hjemsendes sidst og indkaldes først”, må kunne sidestilles med opsigelsessituationen og er derfor også i strid med loven,« vurderer han.

Samme konklusion er lektor i arbejdsret på SDU Christian Højer Schjøler nået frem til.

»Det er en indirekte eksklusivaftale og et forsøg på omgåelse af foreningsfrihedsloven, fordi man stiller arbejdsgiverne i den situation, at de skal stille en ansat bedre end en anden alene på baggrund af organisationsforhold,« forklarer lektoren.

Begge eksperter vurderer, at det er i strid med loven at forskelsbehandle i forhold til hjemsendelse og indkaldelse.

Herover ses en del af aftalen med virksomheder, som er et tillæg til den aftale, 3F har indgået med eksempelvis Horesta og Dansk Byggeri.

Arbejdsgiverorganisationen for hotel- og restaurationsbranchen, Horesta, har som følge af coronakrisen indgået en hjemsendelsesaftale med 3F. Den indeholdt dog ikke krav, der tilgodeså 3F-medlemmer. Adm. direktør i Horesta Katia K. Østergaard mener ikke, at den første del af aftalen om hjemsendelse er en overtrædelse, men at kravet i forhold til fyringer er ligetil:

»Det er i klar strid med loven om foreningsfrihed, som beskytter både ved ansættelse og opsigelse, så det kan man ikke,« siger hun og understreger, at Horesta ikke ville acceptere kravene.

Den aftale, som Finans er i besiddelse af, er indgået med Danske Hoteller. Det er en gruppe af 23 hoteller og kroer, som ikke er organiseret i en arbejdsgiverforening. Her siger bestyrelsesformand Erik Falck, at det hele gik ret hurtigt, og målet var at minimere omkostningerne ved tvangslukningerne så hurtigt som muligt.

»Aftalen er lavet af 3F og præsenteret for os, og vi har ikke filosoferet over det. Men det får ingen juridisk virkning, for vi har ikke planer om at fyre nogen,« siger han.

3F kan ikke oplyse, hvor mange af denne type aftaler, man har indgået, og det har ikke været muligt at tale med 3F om sagen. I en mail oplyser Bo Christensen, der er forhandlingssekretær for 3F Privat, service, hotel og restauration, at 3F »under tidspres« har indgået nogle aftaler, hvor »der dispenseres for de sædvanlige opsigelsesvarsler«.

»I den forbindelse har vi varetaget vores medlemmers interesser bedst muligt, men er der i aftalen elementer, som arbejdsmarkedsjurister sår begrundet tvivl om, vil vi gerne tage en dialog med vores arbejdsgiverpartnere om de pågældende elementer,« skriver han.

Læs også