Erhverv
BREAKING

FCK-ejer ramt af stort millionunderskud - har fået 7,4 mio. kr. fra hjælpepakker

Parken Sport & Entertainment er kommet igennem årets første tre måneder med et underskud på 72,7 mio. kr.

Foto: Lars Poulsen

Underholdningskoncernen Parken Sport & Entertainment (PS&E), der står bag fodboldklubben FC København og Lalandia er gået tilbage på toplinjen og er samtidig blevet ramt af et tocifret underskud i den tunge ende.

Det viser det kvartalsregnskab, som PS&E har offentliggjort torsdag eftermiddag.

Resultatet for årets første måneder lyder på et underskud på 72,7 mio. kr. Det er især en værdiregulering på koncernens investeringsejendomme på minus 37,5 mio. kr., der trækker ned. I samme periode sidste år endte koncernen med et resultat på minus 30,4 mio. kr.

»Hovedparten af reguleringen er sket i forbindelse med den planlagte udskydelse af hjemfaldspligten til 2060,« fremgår det af regnskabet med henvisning til.

Begrebet hjemfaldpligt dækker over, at landets kommuner efter en årrække kan købe en grund tilbage fra ejeren.

Indtægterne i koncernen faldt i kvartalet med 2,2 mio. kr. til 129,6 mio. kr. Mens omsætningen fra fodboldklubben som følge af deltagelsen i Europa League trak op med næsten 11 mio. kr., faldt omsætningen med mere end 12 mio. kr.

PS&E oplyser, at denne del af koncernen modtog ca. 2,6 mio. kr. fra de offentlige hjælpepakker.

Og her har coronapandemien spillet en rolle.

»Ændringerne i omsætningen, de eksterne omkostninger og personaleomkostningerne kan hovedsageligt tilskrives nedlukningen den 12. marts 2020 af de to Lalandia centre i Rødby og Billund som følge af Covid-19 situationen,« fremgår det af regnskabet.

For Lalandia har koncernen modtaget ca. 4,9 mio. kr. fra de offentlige hjælpepakker, og samlet har koncernen modtaget 7,4 mio. kr.

Coronakrisen fik den 21. marts PS&E til at suspendere forventningerne til hele 2020. Tidligere ventede koncernen en omsætning i intervallet 900 til 950 mio. kr. og et resultat før skat mellem 0 og 20 mio. kr.

»Henset til den usikkerhed, der fortsat er forbundet med, hvornår koncernen kan genoptage sine aktiviteter i sædvanligt omfang, er Parken Sport & Entertainment ikke på nuværende tidspunkt i stand til at vurdere, hvor stor effekten af de nuværende nedlukningstiltag vil blive på koncernens resultat for 2020. Parken Sport & Entertainments forventninger til 2020 vil blive opdateret, så snart det er muligt at vurdere den resultatmæssige påvirkning af Covid-19,« oplyser selskabet.

Mio. kr. Q1 2020 Q1 2019
Omsætning 129,6 131,8
Resultat af transferaktiviteter -19,5 -0,5
Resultat før skat, fortsættende aktiviteter -93,2 -39,5
Resultat af ophørende aktivitet 0 0,4
Resultat efter skat -72,7 -30,4
BRANCHENYT
Læs også