Serier

Tænketank: Mange ufaglærte job kommer aldrig tilbage

Finanskrisen satte turbo på nedgangen i antallet af ufaglærte job i Danmark – det samme vil ske nu, forudser tænketank.

Corona rammer verden
Mark Wiinberg Olesen er ufaglært og blev i april afskediget fra sit job som montør pga. ordrenedgang som følge af corona. Ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bliver det sværere for ufaglærte at finde job på den anden side af krisen. Foto: Christian Lykking

Ufaglærte var ikke blot blandt de første til at blive ramt af fyringer, da coronapandemien lukkede både Danmark og store dele af verden ned i marts, fyringerne har også ramt hårdere, og det bliver sværere for ufaglærte at finde job igen på den anden side af den økonomiske krise.

Sådan lyder den dystre forudsigelse fra den økonomisk-politiske tænketank Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE.

Analysens hovedkonklusioner
  • Den samlede beskæftigelse er i dag mere end en kvart million højere end i 1990.
  • Den ufaglærte beskæftigelse er faldet støt gennem perioden – især under lavkonjunktur. Den ufaglærte beskæftigelse er mere følsom over for konjunkturudsving end den samlede beskæftigelse.
  • Også når der tages højde for, at den ufaglærte beskæftigelse generelt er faldende, mens den samlede beskæftigelse generelt er stigende, falder den ufaglærte beskæftigelse mere end den generelle beskæftigelse.
  • Under finanskrisen var den ekstra tilbagegang i ufaglærte job større end den positive påvirkning, man har set under den efterfølgende periode med fremgang på arbejdsmarkedet.
Kilde: Kriser koster ufaglærte job permanent (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)

Coronakrisen vil ligesom finanskrisen sætte turbo på en strukturudvikling på det danske arbejdsmarked i retning af langt færre ufaglærte job.

Mens den samlede beskæftigelse i dag ligger en kvart million personer højere end i 1990, er antallet af ufaglærte job faldet med 400.000 i samme periode. Inden krisen forventede AE 125.000 færre ufaglærte job i 2025, men krisen kan ifølge analysen være med til at eskalere udviklingen.

»Finanskrisen satte turbo på udviklingen, og vi forventer, at det vil ske igen nu. De ufaglærte er typisk løsere ansat og har de korteste opsigelsesvarsler. Det gør, at de ofte fyres først, og i en krise vil virksomhederne lede efter steder at effektivisere. Det betyder færre ufaglærte job,« siger senioranalytiker Emilie Agner Damm.

Denne gang tegner 3F’s a-kasse sig for 21,2 pct. af alle nytilmeldte ledige siden 9. marts.

3F-formand Per Christensen er ikke tvivl om, at prognosen fra AE kan komme til at holde stik.

Fakta om AE
  • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark.
  • AE’s overordnede formål er at udarbejde og formidle samfunds- og erhvervsøkonomisk viden samt løsningsideer til gavn for lønmodtagerne og for at fremme den sociale retfærdighed.
  • AE ønsker en samfundsudvikling, hvor økonomisk vækst og velstand ikke fører til øget ulighed og nye sociale skel.
Kilde: AE

»Mange virksomheder overvejer i denne tid, hvordan de kan effektivisere sig ud af krisen, så det kan ikke gå hurtigt nok med at få løftet ufaglærte til faglært niveau. Mine medlemmer kan sagtens komme til at stå i den situation efter krisen, at der ikke mangler hænder, men hoveder,« siger Per Christensen.

Professor Niels Westergård-Nielsen, CBS, har studeret kriser og strukturudviklingen på arbejdsmarkedet tæt. Ifølge ham førte finanskrisen især til et permanent tab af ufaglærte job i de store virksomheder, som valgte at sende produktion til udlandet.

»Jeg er absolut ikke uenig i analysen. Automatiseringen vil fortsætte, men vi har til gode at se, om coronakrisen har skabt så stor usikkerhed om forsyningskæderne, at det kan få virksomheder til at trække produktionen hjem igen, og hvad det i givet fald vil betyde,« siger han.

Vismand og professor på Aarhus Universitet Nabanita Datta Gupta understreger, at det kan blive svært for nogle grupper af ledige at finde job igen.

»Vi ved fra tidligere analyser, at de ledige med færrest kompetencer kan have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Det gælder unge, ufaglærte og ledige med anden etnisk baggrund,« siger hun.

Læs også