Erhverv

Stenrige fonde vil investere sig til mere påvirkning af omverdenen

De største fonde i Danmark ser mere og mere efter investeringer, der ikke kun skal give et højt afkast, men sideløbende skal påvirke flere områder positivt.

Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet, ser attraktive muligheder ved impact-investeringer. Illustration: Anders Thykier, Finans.

Stribevis af landets største pengetanke lægger nu op til at skrue op for investeringer, der foretages med en ”bagtanke” om at opnå mere end bare et højt afkast.

»Jeg tror, at fremtiden vil byde på flere impact-investeringer,« siger Bertil From, finansdirektør i Lundbeckfonden.

Hvad er impact-investeringer?
  • Der findes ikke én entydig beskrivelse af, hvad impact-investeringer præcist er, men mange retter sig efter, hvordan International International Finance Corporation, der er en søsterorganisation til Verdensbanken og medlem af Verdensbank-gruppen, definerer det. Her lyder definitionen, at ”(...) impact-investeringer er investeringer i selskaber eller organisationer med intentionen om målbart at have en positiv social eller miljømæssig indvirkning samtidig med et finansielt afkast.
  • Et hypotetisk eksempel, der er taget for tankegangens skyld, kunne være, hvis man f.eks. investerede x antal mio. i en skole (aktiviteten). Så vil der typisk være x antal, der får en eksamen, hvilket er et målbart og nemt output, fordi du kan se, hvor mange der består, hvor godt de klarer sig, og hvor mange der dumper (output). Det næste handler så om, hvad de gør med deres eksamen. Sætter de sig hjem på sofaen, får de et job, får de et bedre job en de ellers havde fået (outcome). Alt efter aktiviteten kan man i princippet kalde impact, fordi det er en del af kæden. Jo længere, du kommer ud af den kæde, jo mere kompliceret bliver det at sætte tal på.
Kilde: Fondenes Videnscenter og Finans’ egen research.

Impact-investeringer er investeringer med intentionen om målbart at have en positiv social eller miljømæssig indvirkning samtidig med et finansielt afkast.

Ifølge en analyse fra Fondenes Videnscenter ønsker 61 pct. af fondene enten at få impact-investeringer eller øge andelen af dem.

Udfordringen er, at det ikke er nogen nem opgave at finde de rigtige muligheder, men det kan godt lade sig gøre - og med et attraktivt afkast til følge.

I hvert fald, hvis man spørger hos Carlsbergfondet, der er særligt aktiv inden for området. Her mener formand Flemming Besenbacher ikke, at det er enten-eller.

»Vi er overbeviste om, at man kan opnå begge dele, og vi har nu igennem flere år lavet investeringer, hvor vi har opnået meget tilfredsstillende afkast, samtidig med at investeringerne er rettet mod felter som vand og klima, der kan medvirke til at gøre verden mere bæredygtighed,« skriver Flemming Besenbacher i en mail.

Bag om analysen
  • Fondenes Videnscenter har undersøgt kapitalforvaltningen hos en række små og store danske filantropiske fonde og foreninger. De 31 fonde, der har bidraget med data til undersøgelsen, forvaltede i 2019 en samlet formue på 603,7 mia. kr., hvoraf de 262,1 mia. kr. er investerede midler. De resterende 341,6 mia. kr., der var under fondenes forvaltning i 2019, var over ejerskab eller medejerskab af virksomheder.
  • Analysen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 45 fonde. 35 fonde besvarede undersøgelsen, og af disse tilkendegav fire, at de ingen investeringer havde i 2019. De resterende 31 fondes besvarelser udgør grundlaget for den følgende analyse. Den forholdsvis lille population – samt at der i undersøgelsen er en stor overvægt af besvarelser fra Danmarks største fonde – betyder, at analysens resultater ikke kan ses som gældende for sektoren som helhed.

Kilde: Fondenes Videnscenter.

Carlsbergfondet har bl.a. impact-investeringer via Impax Asset Management i London, hvor der igennem to fonde investeres i selskaber inden for bl.a. nye energiformer og vand samt selskaber, der befinder sig i en ”transition mod en mere bæredygtige økonomi.”

I det ene tilfælde har afkastet været 2 pct. højere end MSCI World All Countries-indekset, mens det andet var 11 pct. højere.

»Jeg mener godt, at man kan få et attraktivt afkast via impact-investeringer,« siger Bertil From, Lundbeckfonden.

Det ændrer dog ikke på, at det kræver en indsats, hvis man for alvor skal lykkes på den front.

»At finde noget, der både er topklasse i forhold til impact, at det er målbart, og at det samtidig er en rigtig god investering, er det, man kan kalde lidt af et kinderæg,« siger Hanne Rasmussen, sekretariatschef i Fondenes Videnscenter.

BRANCHENYT
Læs også