Erhverv

Godsejers overskud dykker

Manden bag Danmarks største landbrug - og landets største jordbesidder - lægger millioner til formuen.

Bendt Wedell ejer godserne Frijsenborg og Wedellsborg, men har også en række andre investeringer i ind- og udland.

Den danske godsejer og lensgreve Bendt Wedell, der er landets største adelige jordejer, fortsætter med at lægge millioner til sin formue.

Men indtjeningen i hans koncern er faldet markant, viser et nyt regnskab.

En stor del af Bendt Wedells aktiver er samlet i selskabet Wefri A/S, som netop har offentliggjort regnskab. Det viser et overskud på 12,3 mio. kr. mod 64,8 mio. kr. året før.

»Resultatet er mindre tilfredsstillende og skal især ses i lyset af dårlige markedsvilkår for biogas,« lyder det kortfattet i ledelsesberetningen.

Tilbage i 2016 investerede Bent Wedell et tocifret millionbeløb i at opføre et kæmpemæssigt biogasanlæg på sit gods Frijsenborg.

Anlægget opvarmer i dag 5.000 husstande, og biogassen dannes fra kyllingemøg. På Frijsenborg producerer man hvert år millioner af kyllinger, som bl.a. sælges i Coops butikker. Det er gødningen fra de kyllinger, som omdannes til biogas.

Bendt Wedells koncern, som nu har en bogført egenkapital på over 600 mio. kr., favner bredt. Wefri er samlet set Danmarks største land- og skovbrug. Selskabet omfatter bl.a. aktiviteter på Bendt Wedells godser Frijsenborg og Wedellsborg, som i alt er på omkring 10.000 hektar - heraf omkring 4.000 hektar landbrug og 6.000 hektar skov.

Derudover er Bendt Wedell medejer af Donau Agro, der driver storlandbrug i Slovakiet med gode fortjenester. Det samme gælder for godsejerens investeringer i værdipapirer. Det indbragte i det forgangne år 17 mio. kr.

Den samlede egenkapital i Wefri-koncernen giver dog ikke et fuldstændigt billede af Bendt Wedells formue, da en betydelig del af aktiverne på godserne er lagt ind i personligt ejede selskaber, der ikke offentliggør regnskaber.

I år forventer godsejeren et resultat af den primære drift på samme niveau som i det forgangne år - altså i omegnen af 20 mio. kr.

»Kursudvikling på selskabets værdipapirbeholdning har væsentlig indflydelse på årets resultat. Det verdensomspændte covid-19-udbrud påvirker særligt det finansielle marked,« lyder det i regnskabet.

BRANCHENYT
Læs også