Erhverv

Søren Schriver lavede millionfejl i regnskab

Søren Schrivers personlige selskab har i sit 2018-regnskab lavet en fejl, som har gjort resultatet og egenkapitalen 3 mio. kr. mindre.

Erhvervsmanden Søren Schriver er mest kendt for sin tid som direktør i Hummel, hvor han i 2017 blev fyret på dramatisk vis. Foto: Tobias Nicolai

Det vakte opsigt, da erhvervsmanden Søren Schriver i fjor kunne fremvise et resultat, der var mere end 30-doblet i hans personlige selskab Schriver & Co ApS.

Men nu viser det sig, at det fremlagte overskud på 12,9 mio. kr. i 2018 var for stort.

For i et nyt regnskab for 2019 fremgår det, at Søren Schriver har måttet rette overskuddet til for 2018, så det nu er 3 mio. kr. lavere.

Ligeledes er egenkapitalen og aktiverne 3 mio. kr. mindre end oprindeligt beskrevet.

»Som følge af fejl i årsrapporten for 2018, som af ledelsen er vurderet væsentlig, har ledelsen valgt at foretage korrektion af sammenligningstallene for regnskabsåret 2018,« står der i nye regnskab fra Schriver & Co.

Af regnskabet fremgår det videre, at fejlen bestod i, at der i »årsrapporten for 2018 fejlagtigt ikke er værdireguleret for den andel af modtaget udbytte, som indgår i kostprisen på kapitalandele i associerede virksomheder.«

Schriver & Co's regnskaber er ikke revideret. I stedet har en revisor hjulpet med at opstille de finansielle oplysninger i regnskabet.

Søren Schriver forklarer dog, at millionfejlen er blevet fundet af hans revisor.

»Det er en technicality, som min nye revisor har påpeget skulle rettes, uden hverken skattemæssig eller likviditetsmæssig konsekvens,« skriver han i en mail.

Søren Schriver uddyber, at han ikke har yderligere kommentarer, udover at han er tilfreds med sine regnskaber.

I 2019 havde Schriver & Co. et overskud på knap 800.000 kr., viser det nye og ureviderede regnskab.

Søren Schriver er mest kendt for gennem mere end 20 år at være direktør i Hummel. I 2017 blev han dog bortvist, fyret og politianmeldt på dramatisk vis af Christian Stadil, der ejer Hummel.

Sagen efterforskes stadig af politiet, og beskyldningerne går på bl.a. returkommission i Hummels tyrkiske datterselskab for egen vindings skyld.

Søren Schriver lagde sag an for uberettiget bortvisning. Den sag trak han senere tilbage.

Siden Søren Schriver blev fyret i Hummel, har han fungeret som virksomhedsrådgiver, ligesom han sidder i bestyrelsen hos Lakrids By Bülow og designvirksomheden Menu. I sidstnævnte er han bestyrelsesformand.

BRANCHENYT
Læs også