Serier

Få er blevet ledige efter corona-konkurser

Kompensationsordninger og hjælp fra pengeinstitutter har holdt antallet af konkurser nede under coronakrisen.

Corona rammer verden
Nye konkurser under coronakrisen står kun for en beskeden del af nye ledige, viser analyse fra FInans Danmark. Foto: Lærke Posselt / Politiken

De virksomheder, der er blevet ramt af konkurs under coronakrisen, er kun baggrund for en en beskeden del af stigningen i den samlede ledighed. Det viser en analyse fra Finans Danmark.

»Med ca. 41.000 nye ledige har coronakrisen haft betydelig effekt på antallet af ledige i Danmark. Antallet af ansatte i de konkursramte virksomheder udgør dog en ganske beskeden andel heraf,« siger Niels Arne Dam, underdirektør og cheføkonom i Finans Danmark.

Han siger også, at den kraftige stigning i ledigheden i højere grad kommer af virksomheder, der har været nødt til at skære ned på omkostninger, end den kommer af konkurser.

Siden coronaen for alvor begyndte at tage fat, er der blevet indgivet konkursbegæringer på 122 danske virksomheder ugentligt. Det svarer til ca. 1.800 virksomheder i alt. Og det er faktisk færre ugentlige konkurser, end vi så i opsvingsperioden fra 2013 til vinteren 2020. Det skyldes ifølge Finans Danmark, at der i perioden både har været kompensationsordninger til virksomhederne og ekstra hjælp fra pengeinstitutterne.

De virksomheder, som har måttet indgive konkursbegæringer under coronakrisen havde knap 5.800 ansatte til sammen. Ledighedsstigningen siden krisens start er på 41.000, mens antallet af nytilmeldte ledige over hele krisen er på ca. 145.000.

Det har dog oftere været større virksomheder målt på antal ansatte, der har indgivet kokursbegæring under coronakrisen, end det har været i det forudgående opsving.

Krisens konkurser har i gennemsnit berørt 449 ansatte pr. uge, hvor det historiske gennemsnit under opsvinget lå på 247 ansatte pr. uge. Andelen af konkursramte virksomheder med flere end 10 ansatte er også steget fra 14 pct. i 2013-2020 til 19 pct. under coronakrisen.

BRANCHENYT
Læs også