Erhverv

Presset forsikringsselskab lukker: »Vi er skuffede«

Gefion Insurance har mistet sin tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. Konsekvensen er til at føle på.

Gefion Insurances forsikringsprodukter sælges gennem en række forskellige agenter og brokers, der sælger forsikringerne under eget navn i Storbritannien, Irland, Polen, Tyskland, Frankrig og Danmark. Foto: Thomas Borberg

Det økonomisk trængte forsikringsselskab Gefion Insurance, der de senere år er vokset eksplosivt, afvikler nu sin forretning.

Det sker, efter at Finanstilsynet har frataget selskab sin licens til at drive forsikringsvirksomhed.

Finanstilsynet mener ikke, at det underskudsramte Gefion Insurance vil være i stand til at opfylde tilsynets krav om solvenskapital. Derfor har selskabet nu fået frataget sin tilladelse.

»Vi er skuffede over, at Finanstilsynet ikke var parat til at give os den nødvendige yderligere tid til at genoprette situationen til fordel for alle vores interessenter i disse tider med stor global uro. Vi er sikre på, at vi ville have været i stand til at skaffe de nødvendige midler til at genoprette selskabets kapitalposition og opfylde kravene fra Finanstilsynet, hvis der var givet mere tid,« skriver adm. direktør i Gefion Insurance, Tonny Anker Svendsen, i en skriftlig kommentar på selskabets hjemmeside.

Gefion Insurance er de senere år vokset hurtigt og havde i 2018 præmieindtægter for 2,4 mia. kr. Men regnskabet for 2018 viste også et underskud på næsten 50 mio. kr.

Et regnskab for 2019 er endnu ikke aflagt, men Gefion Insurance har længe været på Finanstilsynets radar, fordi selskabets likviditet har været under pres.

Og selvom det ifølge Tonny Anker Svendsen er lykkedes at hente mere end 10 mio. euro i ny kapital, har coronapandemien sat en stopper for yderligere investeringer.

Han havde bedt Finanstilsynet om længere tid til at gennemføre en genopretningsplan, men det har tilsynet sagt nej til. Konsekvensen bliver, at Gefion Insurance nu går i frivillig likvidation. Med andre ord: Selskabet lukker.

»Virksomheden er solvent og har fortsat tilstrækkelige aktiver til at imødekomme sine forventede forpligtelser, når de forfalder, men har som en konsekvens af Finanstilsynets beslutninger og i henhold til kravene i den danske lov om finansiel virksomhed besluttet at indgå i en solvent likvidation. En likvidator udnævnes snart,« lyder det på hjemmesiden.

Gefion Insurances forsikringsprodukter sælges gennem en række forskellige agenter og brokers, der sælger forsikringerne under eget navn i Storbritannien, Irland, Polen, Tyskland, Frankrig og Danmark.

Fra nu af vil selskabet ikke længere skrive nye forretninger eller forny eksisterende forsikringer, men nuværende kunder er stadig dækket og kan få udbetalt erstatninger.

BRANCHENYT
Læs også