Erhverv

Dømt Hesalight-stifter går i Højesteret med svindeldom

Procesbevillingsnævnet har givet Lars Nørholt lov til at anke sin fængselsdom til Højesteret.

Lars Nørholt stod bag vækstkometen Hesalight. Succesen viste sig imidlertid at være bygget på svindel, og Nørholt blev i landsretten idømt syv års fængsel. Foto: Carsten Bundgaard Foto: Carsten Bundgaard

Den svindeldømte Hesalight-stifter Lars Nørholt får lov til at anke sin fængselsdom til Højesteret.

Det har Procesbevillingsnævnet afgjort, bekræfter Lars Nørholts forsvarsadvokat, Christian Laubjerg.

Afgørelsen er dog begrænset på den måde, at Nørholt kun får lov at anke selve straffen på syv års fængsel. Højesteret skal altså ikke tage stilling til skyldsspørgsmålet.

»Vi er selvfølgelig positive over for at få prøvet strafspørgsmålet, men vi havde håbet, at vi også kunne få prøvet nogle af bevistemaerne,« siger Christian Laubjerg.

Procesbevillingsnævnet giver kun adgang til en såkaldt tredjeinstans-behandling i ganske særlige tilfælde, men nævnet giver ikke nogen nærmere begrundelse for sin afgørelse.

Da Christian Laubjerg sendte sin ansøgning om anketilladelse tidligere i år, argumenterede han bl.a. for, at den syv år lange fængselsstraf ikke stod i passende forhold til forbrydelsens karakter.

Nørholt blev dømt for omfattende økonomisk kriminalitet herunder bedrageri og mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for omkring 600 mio. kr.

Med straffen på de syv års fængsel takserede Nørholt f.eks. dommen mod Stein Bagger, der dog fik rabat for at have samarbejdet med politiet under efterforskningen.

Laubjerg argumenterede desuden for, at der mangler domspraksis fra Højesteret om, hvordan sager om økonomisk kriminalitet bør straffes.

Nørholts svindel foregik i Roskilde-virksomheden Hesalight, der solgte LED-løsninger til bl.a. virksomheder og kommuner. Forretningskonceptet var baseret på, at kunderne først betalte, i takt med at de realiserede energibesparelser, og Hesalight bogførte trecifret millionomsætning med solide overskud.

Succesen krakelerede, da Erhvervsstyrelsen pålagde Hesalight at ændre regnskaberne, fordi virksomheden havde bogført sine indtægter for tidligt. Senere viste det sig, at der også var indtægtsført forfalskede salgskontrakter.

Hesalight gik konkurs, og det kostede dyrt for bl.a. Pensiondanmark og Pensam, der sammen med en række andre institutionelle investorer havde lånt Hesalight 590 mio. kr. ved at købe virksomhedsobligationer på baggrund af de gamle regnskaber.

Både Retten i Roskilde og Østre Landsret fandt Lars Nørholt skyldig i bedrageri, og begge steder blev dommen fastsat til syv års fængsel, selv om landsretten fandt Hesalight-stifteren skyldig i svindel for 200 mio. kr. mere end byretten.

Læs også
Top job