Erhverv

Ukendt søstertrio slår rekord - frasalg sikrer en kvart milliard

Den anonyme familie Husted-Andersen bag medicofirmaet Codan Medical har fået endnu flere millioner lagt til den i forvejen bugnende pengetank.

De tre søstre ejede tidligere bl.a. Aalholm Slot. Det solgte de imidlertid ifølge EjedomsWatch til Just Eat-medejeren Bo Ladegaard Bendtsen i 2019. Foto: Simon Jeppesen

Søstrene Deirdre, Alexandra og Stefanie Husted-Andersen kan glæde sig over at have indkasseret mere end en kvart mia. kr. på salg af medicinsk udstyr.

En stor del af gevinsten for 2019 kommer dog som følge af et større frasalg af delaktiviteter, der sikrede de tre ejere en gevinst på mere end 242 mio. kr. efter skat.

Det fremgår af årsregnskabet for Codan Medical Holding.

»Koncernens udvikling i 2019 lever op til ledelsens forventninger sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende i denne sammenhæng,« skriver ledelsen i årsrapporten.

Codan Medical Holding beskæftiger sig primært med produktion og salg af medicinsk udstyr i Europa og i USA, mens der dertil historisk også har været både land- og skovbrugsproduktion.

Af selvsamme årsregnskab fremgår det dog imidlertid, at selskabet fremover alene vil fokusere på sin hovedaktivitet som producent og distributør af medicinsk udstyr, der primært består af løsninger inden for blodtryksovervågning og pumpeteknologi til infusion.

»Ledelsen forventer, at driftsresultatet for moderselskabet i det kommende år vil være på samme niveau som i 2019,« skriver ledelsen og understreger bl.a., at coronapandemien ikke har påvirket koncernen i nævneværdigt omfang.

Lige præcis driften gik det imidlertid ikke så godt med det forgangne år, som det ellers har gjort de seneste. Driftsoverskuddet landede således på 58 mio. kr., hvilket næsten er en halvering af resultatet i 2018.

Familievirksomheden kan føres helt tilbage til 1939, hvor den blev stiftet af de tre døtres farfar, Sven Husted-Andersen. Siden var det deres far, Stig Husted-Andersen, der stod i spidsen. Han døde i 2008.

Faderen var kendt som en om muligt endnu mere pressesky herre end de tre søstre, men er i flere af formiddagsaviserne tidligere blevet omtalt som ’Kongen af Strandvejen’, da han angiveligt havde en stor forkærlighed for luksuriøse ejendomme.

Selvom pengetanken bugner i familievirksomheden, er der i regnskabet intet, som tyder på, at søstrene trækker penge ud af virksomheden til sig selv.

De seneste år er der nemlig ikke blevet udbetalt udbytte, men direktion og bestyrelse, hvor førstnævnte består af de tre søstre, fik i 2019 tilsammen en udbetalt en løn på knap 18,5 mio. kr.

Læs også
Top job