Erhverv

Chauffører levede under kummerlige forhold - nu er selskabet og ledende medarbejdere tiltalt

Nedturen er ikke slut for vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport.

Transportvirksomheden Kurt Beiers domicil i Padborg, hvor politiet har undersøgt forhold vedrørende chauffører fra Sri Lanka og Filippinerne. (Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix)

Sagen om 30 udenlandske lastbilchauffører, der var ansat i vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport og levede under usle og kummerlige forhold i en lejr i Padborg, tager nu en ny drejning.

I en pressemeddelelse oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at anklagemyndigheden har valgt at rejse tiltale mod Kurt Beier Transport og »ledende personer i selskabet.«

Tiltalen går på åger af særlig grov beskaffenhed, og anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængsselstraf. Strafferammen er op til seks års fængsel.

Kurt Beier Transport bliver til gengæld ikke tiltalt for menneskehandel, som ellers også var på tale.

Hvad er åger?

Straffelovens § 282 – åger

  • For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

§ 286 – strafferammen

  • Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 276 a, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller fordi der er tale om tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet, eller fordi der er tale om systematisk eller organiseret afpresning , eller når et større antal forbrydelser er begået.

Sagen stammer tilbage fra 2018, da Fagbladet 3F kunne afsløre, at Kurt Beier Transport i flere måneder havde haft filippinske og srilankanske lastbilchauffører boende under kummerlige forhold i containere i Padborg.

I den interimistiske lejr var der kun begrænset adgang til toiletter og køkkenfaciliteter, og chaufførerne fik helt ned til 15 kr. i timen for deres arbejde.

Kort efter fik Kurt Beier Transport påbud fra kommunen om at stoppe med at bruge containerne til beboelse. Dernæst fulgte en politianmeldelse.

Direktør Karsten Beier har afvist, at chaufførerne boede i slum, ligesom han har oplyst, at selskabet overholdt alle love og regler.

For at få lov til at arbejde i Danmark var de udenlandske chauffører ansat gennem et af Kurt Beier Transports datterselskaber i Polen og havde fået opholds- og arbejdstilladelse i Polen.

Efterforskningen af sagen har været omfattende, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet har bl.a. samarbejdet med polske myndigheder, Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, Aabenraa Kommune og Center mod Menneskehandel for at afdække forholdene for de udenlandske chauffører.

Udover en tiltale for åger af særlig grov beskaffenhed har anklagemyndigheden rejst en række andre tiltaler, heriblandt for overtrædelse af byggeloven og udlændingelovens paragraf 59.

Sagen har allerede kostet Kurt Beier Transport dyrt. Det seneste årsregnskab viste et underskud på 25 mio. kr. og en egenkapital, der nærmede sig nul.

»Resultatet er i væsentlig grad påvirket af den ultimo 2018 opståede sag omkring løn- og arbejdsvilkår i et af koncernen ejet datterselskab,« skrev ledelsen i regnskabet.

Læs også
Top job