Erhverv

Falck taber millioner - omsætningen dykker kraftigt

Redningskoncernen genoptager sin forventningsprognose for hele året og er finansielt på bedre kurs.

Coronavirussen har ramt Falck hårdt og i sidste måned annoncerede koncernen, at man skulle igennem en større fyringsrunde, som primært rammer den danske del af forretningen. På globalt plan skal op mod 450 medarbejdere afskediges. Foto: Falck.

Redningskoncernen Falck klarede sig bedre end frygtet i første halvår og genoptager sin indtjeningsprognose for hele året. Det viser et nyt regnskab.

Driftsoverskuddet blev på 122 mio. kr. i andet kvartal, hvilket var et fald i forhold til samme periode sidste år på 75 mio. kr.

Falck suspenderede sin prognose for hele året i forbindelse med regnskabet for første kvartal. Men den er nu genoptaget.

Falck forventer i 2020 en omsætning i intervallet 11,5-12,5 mia. kr. og et driftsoverskud på mellem 400 og 600 mio. kr.

I 2019 præsterede Falck en omsætning på 13,8 mia. kr. og et driftsresultat på 729 mio. kr.

»Den globale pandemi er en udfordring for Falck, men ved udgangen af kvartalet var vi finansielt på en bedre kurs. Vi har taget skridt til at genoprette profitabiliteten og kom ud af kvartalet med et stærkt cash flow. Vi har desuden forlænget vores langtidsfinansiering med to år indtil juni 2023,« siger adm. direktør Jakob Riis i forbindelse med halvårsrapporten.

Coronakrisen har dog lagt et stort pres på koncernen, og omsætningen i andet kvartal faldt med næsten 500 mio. kr. i forhold til samme periode i 2019. Falck omsatte for knap 3 mia. kr. i andet kvartal og næsten 7 mia. kr. i første halvår.

Efter skat blev det til et underskud på 197 mio. kr. i andet kvartal mod et underskud året før på 98 mio. kr.

»Resultatet er påvirket af et lavere Ebita, særlige poster i relation til omstrukturering i ambulanceforretningen i USA og fratrædelsesomkostninger,« skriver Falck i sin kvartalsmeddelelse.

»Falck har spillet en vigtig rolle i samfundets håndtering af COVID-19. Vi har været hurtige til at få beredskabsplaner på plads og hurtige til at tilpasse os de nye markedsvilkår. Offentlige kompensationsordninger i forskellige lande bidrog væsentligt på et tidspunkt, hvor pandemiens omfang og længde var meget usikker. Tilskuddene gav os tid til at vurdere og tilpasse virksomheden til en ny markedssituation og fungerede som en hjælpende hånd, som Falck er taknemlig for,« lyder det fra Jakob Riis.

Falck har i kvartalet modtaget 82 mio. kr. fra offentlige kompensationsordninger i de lande, man opererer i. Heraf 28 mio. kr. i Danmark

I sidste måned meddelte Falck, at man var nødt til at indlede en større fyringsrunde på grund af Corona.

På globalt plan skal op mod 450 medarbejdere afskediges, og ca. 300 af de medarbejdere, som koncernen vil skille sig af med, arbejder i Danmark.

Læs også