Serier

Coronakrisen får erhvervsledere til at opgive jobskift

Ny undersøgelse viser, at de danske ledere her under coronakrisen ikke i nær samme grad vælger at søge mod nye græsgange og udfordringer set i forhold til tidligere år.

Corona rammer verden
Køen af arbejdsløse er vokset markant under coronakrisen. Bl.a. derfor vælger folk i lederstilllinger at blive siddende i deres nuværende job. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

Over de seneste fem år har det gængse været, at lidt over halvdelen af lederne i dansk erhvervsliv enten har været på vej mod nye eller andre udfordringer og været aktivt jobsøgende eller i det mindste gået med tanker om et jobskifte.

En undersøgelse foretaget af Lederne, der er interesseorganisation og fagforbund for virksomhedsledere, viser, at dette har ændret sig brat sammen med coronakrisen.

Her i 2020 er det nu kun hver tredje leder, der søger mod nyt.

Tallet er kommet frem på baggrund af svar fra næsten 6.000 danske erhvervsledere.

»Det er ikke overraskende, når vi stadig befinder os i en krise, hvor tingene er usikre, og der er færre job at vælge mellem end normalt. Så gør mange simpelthen op med sig selv, at det ikke er det rette tidspunkt at kigge efter nyt job,« siger ledelsesrådgiver i Lederne, Flemming Andersen.

Ifølge de seneste opgørelser fra Danmarks Statistik har op mod 100.000 danskere mistet jobbet, siden corona-nedlukningen midt i marts.

Dertil kommer knap 50.000 personer, hvis job er tilmeldt ordningen om lønkompensation, og ingen kender virkeligheden, når den ophører.

Set på den baggrund er det ikke overraskende, at også danskere ansat på lederniveau ikke umiddelbart føler trang til at søge nye græsgange, men holder sig til det sikre og er blevet mindre risikovillige.

Flemming Andersen understreger, at det ikke behøver være ensbetydende med, at flere ledere kommer til at blive siddende i deres nuværende stillinger mange år frem.

»Det er i dag de færreste, som bliver længe nok på en arbejdsplads til at kunne fejre 25-årsjubilæum. Selv 10-årsjubilæer bliver et mere sjældent syn. Jeg tror derfor, at det lave antal af ledere, som overvejer jobskifte, er midlertidigt. Så snart der kommer klarhed over krisens omfang og mere ro på, tror jeg, vi igen vil se en større risikovillighed blandt lederne,« siger Flemming Andersen.

Et andet element i undersøgelsen går på tilfredsheden med det nuværende arbejde, der er blevet større.

Her svarer 76 pct. i dette års udgave af undersøgelsen, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres nuværende jobsituation. I den forgangne undersøgelse fra 2018 var dette tal 60 pct.

»Mange ledere har de senere år fået et større ledelsesrum og er i højere grad med til at sætte betingelserne for deres eget job. Det har den nuværende krise været med til at skubbe på, bl.a. i form af hjemmearbejde, med større fleksibilitet og færre forstyrrelser, hvilket har øget tilfredsheden,« siger Flemming Andersen.

Han medgiver dog, at de dårlige sider af krisen kan tilskrives en del af æren for, at lederne formentlig ser med mere positive øjne på deres øjeblikkelige job, når der er færre jobmuligheder i spil på arbejdsmarkedet - eller sagt med andre ord, så ved man, hvad man har, men ikke hvad man får i en usikker tid.

Læs også
Top job