Erhverv

Konkurrencestyrelse smider bombe ind i advokatbranchen - og skyder med skarpt efter Kammeradvokaten

Der er store konkurrenceproblemer i advokatbranchen og med selve kammeradvokatinstitutionen. Det er nogle af konklusionerne i en længe ventet rapport, som Konkurrencestyrelsen nu har sendt et første udkast af i høring. Det erfarer Finans.

Boris Frederiksen, bestyrelsesformand for Kammeradvokaten aka advokatfirmaet Poul Schmith, er under beskydning af Konkurrencestyrelsen i udkastet til en rapport om advokatbranchen. Det kan ændre forretningsbetingelserne væsentligt for Kammeradvokaten. Foto: Advokatfirmaet Poul Schmith

Der er store problemer med både gennemsigtigheden og med konkurrencen i advokatbranchen. Derfor bør politikerne overveje at ændre en række fundamentale ting i branchen.

Herunder skal det være langt nemmere for andre aktører at komme ind på markedet for de meget lukrative kuratoropgaver i de store konkursboer.

Det er nogle af konklusionerne i et udkast til en rapport, som Konkurrencestyrelsen har sendt til høring i denne uge.

Konkurrencen er udfordret

Det var Konkurrencerådet, der i begyndelsen af 2019 satte Konkurrencestyrelsen i gang med at undersøge advokatbranchen.

Ifølge Finans’ oplysninger peger Konkurrencestyrelsen i udkastet til sin rapport på flere forhold:

 • Det er for svært for andre at komme ind på advokatmarkedet. Derfor bør man overveje at ændre på de regler, der i dag beskytter advokattitlen, og som bestemmer, at kun advokater kan eje et advokatfirma.
 • Der skal være bedre konkurrence om opgaven med at være kurator i konkursboer. Der er for lidt gennemsigtighed i, om kuratorernes honorarer er rimelige
 • Det skal i større udstrækning være muligt for andre end advokater at være kurator.
 • Det offentlige bruger Kammeradvokaten til alt for mange opgaver uden at lægge dem i udbud eller konkurrenceudsætte dem.
 • Man peger på den svenske model for offentlige advokatopgaver, hvor der er rammeaftaler for de forskellige områder, og hvor staten desuden har en intern juridisk funktion, der tager sig af standardopgaver.

Udkastet er nu i høring i en relativt lille kreds, som skal svare tilbage inden udgangen af august. Så skriver Konkurrencestyrelsen den endelige rapport, og så fremlægger Konkurrencerådet de endelige anbefalinger - som politikerne så skal tage stilling til.

Det vil skabe ramaskrig i advokatbranchen, men omvendt stor jubel i revisionsbranchen, der meget gerne vil ind på dele af advokatmarkedet.

Udkastet er indtil videre fortroligt og forbeholdt meget få kilder, men Finans erfarer, at det er en veritabel bombe, der sprænger, hvis udkastet bliver til endelige anbefalinger.

I udkastet lægger Konkurrencestyrelsen op til at se på selve advokattitlen, den kigger på reglerne om, at kun advokater må eje et advokatfirma, og den kigger på det meget lukrative kuratorerhverv.

Opgaverne med at rydde op efter konkursboer er en ekstremt profitabel forretning for alle de store advokatfirmaer, og meget ofte er det den samme relativt snævre kreds af konkurseksperter, som skifteretten ynder at bruge.

I udkastet til rapporten peger man ifølge Finans’ oplysninger på det uhensigtsmæssige i, at man nærmest per automatik hiver en relativt kort liste over kuratorer fra de store advokatfirmaer frem, når en større virksomhed går konkurs. Dermed er konkurrencen på det attraktive område reelt begrænset.

Et af de advokatfirmaer, der tjener allerflest penge på netop konkursboer, er Poul Schmith, der samtidig er statens foretrukne advokat, den såkaldte Kammeradvokat.

Statens foretrukne advokat
 • Kammeradvokaten er en institution, der blev opfundet i 1936.
 • I realiteten er det opgaven med at være statens advokat i alle henseender. Den har siden sin etablering ligget hos det private firma Poul Schmith – i mange år gennem forskellige personlige advokater, der havde titlen.
 • Siden 2015 er det firmaet Poul Schmith, der er Kammeradvokat.
 • I de senere år er opgaverne langsomt blevet spredt ud, så andre advokathuse på vegne af staten bl.a. har påtaget sig opgaver som kurator ved konkurssager.
 • Nu er der et voksende politisk ønske om et større opgør med institutionen i den forstand, at man ønsker, at ydelserne bliver sendt i udbud.
 • De seneste tal viser, at staten i 2019 havde et samlet forbrug hos Kammeradvokaten på 531 mio. kr., 9 pct. mere end i 2018. Blandt ministerierne er det i særklasse Skatteministeriet og dets institutioner, der bruger Kammeradvokaten mest. I et svar til Folketinget fremgik det for nylig, at Kammeradvokaten har en årlig omsætning på over 750 mio. kr. I 2018 betalte staten i alt 480 mio. kr. for ydelser hos Kammeradvokaten. Dertil kommer et uoplyst, formentligt betragteligt større beløb for opgaver med at være kurator og repræsentant for staten i konkurssager.
 • I den nuværende kontrakt er der lagt loft over timeprisen for Kammeradvokatens ydelser, og de blev fastsat i 2015. De skal revurderes i 2019/20.
 • Netop modellen med en kammeradvokat tager Konkurrencestyrelsen i sit udkast også under særlig behandling, erfarer Finans. En kilde siger, at der nærmest lægges op til et opgør med modellen.

  At staten i så høj grad bruger det private firma Poul Schmith, giver store konkurrenceproblemer, fordi det offentlige dermed meget ofte undlader at sende opgaver i udbud eller konkurrenceudsætter dem. Det er et problem, mange eksperter har peget på.

  Den seneste anledning var, at Kammeradvokaten tog 10 mio. kr. for en undersøgelse af ledelsen i Statens Serum Institut.

  Derudover bad Kammeradvokaten for nylig om en acontobetaling på 30 mio. kr. for første års arbejde med konkursen i forsikringsselskabet Alpha Insurance. En oprydning, Kammeradvokaten forventer kan tage 8-10 år.

  Ifølge Finans’ kilder peger styrelsen i udkastet på, at Danmark er et af de eneste lande i verden med en konstruktion, hvor et privat advokatfirma har den særstilling.

  Høringsfristen for udkastet til rapporten er ved udgangen af august.

  Hverken Konkurrencestyrelsen, FSR - Danske Revisorer, Kammeradvokaten, Dansk Erhverv eller Advokatsamfundet vil kommentere udkastet.

  BRANCHENYT
  Læs også