Erhverv

Advokater farer i struben på revisorbranchen efter udsigt til ny kamp om milliardmarked

Interessekonflikterne har alt for gode kår i revisorbranchen, og især derfor vil advokaterne ikke have dem ind på deres territorie, lyder det fra advokaternes topfolk.

Formand for Danske Advokater, partner i Kromann Reumert, Jørgen Kjergaard Madsen (Mørkt Tøj) og Peter Fogh, formand for Advokatrådet og partner i Plesner mener, det vil skabe utryghed og true retssikkerheden, hvis man lemper på reglerne for advokater..
Foto: Stine Bidstrup

Landets advokatstand frygter for både retssikkerheden og klienternes tryghed, hvis revisorerne får lov at ansætte advokater og eje advokatfirmaer.

Der er simpelthen ikke styr på uafhængigheden og interessekonflikterne i revisionsbranchen.

Det er det meget direkte og hårde angreb fra advokatbranchen mod rådgiverkollegerne i de store revisionshuse som EY, PWC, Deloitte og KPMG.

»Revisorer eller investeringsbanker må gerne repræsentere flere parter. Det må vi aldrig nogensinde gøre i et advokatfirma. Der er ingen regler, der regulerer revisorer, når de rådgiver. Jo, når de afgiver erklæringer på regnskaber, men det er en forsvindende del af deres forretningsområde. På de områder, hvor de tjener penge – virksomhedshandler, udbudsret, skatteret – er der ingen regler om interessekonflikt,« siger Peter Fogh, formand for Advokatrådet og partner i advokatfirmaet Plesner.

I et dobbeltinterview med advokaternes brancheorganisation, Danske Advokater, advarer han kraftigt mod nogle af de anbefalinger, som Konkurrencestyrelsen er kommet med i et udkast til en længe ventet rapport om konkurrencen i advokatbranchen.

Konkurrencen er udfordret

Det var Konkurrencerådet, der i begyndelsen af 2019 satte Konkurrencestyrelsen i gang med at undersøge advokatbranchen.

Ifølge Finans’ oplysninger peger Konkurrencestyrelsen i udkastet til sin rapport på flere forhold:

  • Det er for svært for andre at komme ind på advokatmarkedet. Derfor bør man overveje at ændre på de regler, der i dag beskytter advokattitlen, og som bestemmer, at kun advokater kan eje et advokatfirma.
  • Der skal være bedre konkurrence om opgaven med at være kurator i konkursboer. Der er for lidt gennemsigtighed i, om kuratorernes honorarer er rimelige
  • Det skal i større udstrækning være muligt for andre end advokater at være kurator.
  • Det offentlige bruger Kammeradvokaten til alt for mange opgaver uden at lægge dem i udbud eller konkurrenceudsætte dem.
  • Man peger på den svenske model for offentlige advokatopgaver, hvor der er rammeaftaler for de forskellige områder, og hvor staten desuden har en intern juridisk funktion, der tager sig af standardopgaver.

Udkastet er nu i høring i en relativt lille kreds, som skal svare tilbage inden udgangen af august. Så skriver Konkurrencestyrelsen den endelige rapport, og så fremlægger Konkurrencerådet de endelige anbefalinger - som politikerne så skal tage stilling til.

Revisorerne siger selv, at de hele tiden håndterer interessekonflikter, så det f.eks. ikke giver problemer, hvis revisionshuset laver opgaver for de to parter i en virksomhedshandel.

»Hvis de har nogen (interessekonflikter, red.), laver de sådan nogle ”chinese walls”, og man skal så have tillid til, at det holder i alle henseender. Det er ikke særligt betryggende i virkeligheden, at man på den måde kan repræsentere flere parter,« siger formanden for Danske Advokater, Jørgen Kjergaard Madsen, der er partner i advokatfirmaet Kromann Reumert.

Men I sidder jo indirekte og beskylder revisorer for at være moralsk anløbne?

»Nej, det gør vi ikke. Der er bare nogle andre regler for dem,« siger Peter Fogh.

»Eller de har ingen regler. Det er det, der er forskellen. Som advokater er vi underlagt stramme regelsæt,« tilføjer Jørgen Kjergaard Madsen.

Det er usædvanligt hårde udfald fra en branche mod en anden, men det vidner om, at der er milliarder af kroner på spil.

Peter Gath, som er formand for brancheforeningen FSR Danske Revisorer, har ikke lyst til i detaljer at gå ind i diskussionen, fordi Konkurrencestyrelsens udkast indtil videre er fortroligt.

»Men det er rigtigt, at vi ikke har helt samme regelsæt. Jeg vil dog mene, at vores regler samlet set er mindst lige så strikse som advokaternes, hvis du kigger på både de formelle og de interne regler,« siger Peter Gath.

Der har længe gået rygter om, at Konkurrencestyrelsen ville lægge an til et opgør med den beskyttede advokattitel og dermed åbne markedet op for både andre rådgiverhuse og udenlandske aktører.

BCG: Der er ikke brug for mere konkurrence

BCG afleverede i december 2019 en rapport til Danske Advokater og Advokatsamfundet om behovet for mere konkurrence i branchen og om konsekvenser af en evt. lempelse af reglerne for advokater.

Blandt hovedpunkterne er:

  • Det samlede advokatmarked er ikke 14 mia. kr., som mange mener, men i stedet 42 mia. kr., fordi man skal tælle alle juridiske områder med.
  • Af samme grund konkurrerer f.eks. revisorer og konsulenter allerede på markedet for juridiske ydelser.
  • Indtjeningen i advokatbranchen er høj. Men blandt specialer som f.eks. virksomhedshandler tjener investeringsbanker mere.
  • Erfaringer fra Storbritannien viser, at der ikke er kommet flere advokatvirksomheder efter at man deregulerede i 2011.
  • Priserne på ydelserne er ikke faldet - de er steget siden den britiske deregulering.

Som et modsvar og modangreb på Konkurrencestyrelsens rapport har advokaterne bedt konsulenthuset Boston Consulting Group vurdere, om der er noget at vinde, hvis man lempede for reglerne for advokater.

Den rapport konkluderer, at der ikke er grundlag for at konkludere, at der er behov for øget konkurrence for juridiske ydelser. Og at erfaringer fra bl.a. Storbritannien viser, at det ikke fører til lavere priser.

BRANCHENYT
Læs også