Erhverv

DSB bløder passagerer: Ramt af stort millionunderskud

DSB kommer ud af 1. halvår med et underskud på mere end 600 mio. kr., viser nyt regnskab. Passagertallet er faldet med mere end 35 pct. på grund af coronakrisen.

Arkivfoto: Stine Bidstrup.

DSB mistede i årets første seks måneder millioner af passagerer som følge af coronakrisen, hvilket har efterladt et stort hul i kassen.

Det viser det halvårsregnskab, som DSB har offentliggjort torsdag.

Antallet af passagerer, der rejste med DSB i 1. halvår 2020, faldt fra 86,6 mio. sidste år til 55,8 mio. år. Det svarer til et fald på 36 pct.

Den manglende omsætning fra passagererne kan ses i regnskabet, der er farvet blodrødt. DSB kommer ud af halvåret med et underskud før skat på 607 mio. kr. I samme periode sidste år viste resultatet før skat et beskedent overskud på 1 mio. kr.

Ser man isoleret på 2. kvartal, ender månederne april, maj og juni med at koste DSB et underskud før skat på 488 mio. kr.

DSB har under coronakrisen opretholdt en næsten normal køreplan, selv om der kun har været få passagerer. Det har kostet dyrt.

»Som følge af anbefalinger og restriktioner i relation til covid-19 har DSB mistet en betydelig del af passageromsætningen, ligesom der har været et stort fald i indtjeningen fra vores kiosker. Samtidig har der kun i begrænset udstrækning været mulighed for at nedbringe omkostningerne til togdriften,« skriver DSB i regnskabet.

Passageromsætningen faldt i 1. halvår med næsten 1 mia. kr. til 1,7 mia. Resultatet af den primære drift viser et underskud på 574 mio. kr. mod et plus på 53 mio. kr. sidste år.

DSB meddelte allerede i forbindelse med sit regnskab for 1. kvartal i maj, at selskabet forventer, at 2020 vil ende med et stort underskud på omkring 1 mia. kr. Den forventning holder DSB fast i, viser regnskabet.

»Det er vores vurdering, at covid-19-pandemien også for resten af året vil have en betydelig negativ indvirkning på rejsetal og økonomi. På denne baggrund forventer DSB for hele 2020 et markant underskud på mindst 1 mia. kr. Størrelsen af underskuddet er forbundet med stor usikkerhed og afhænger af, i hvilket omfang og tempo kunderne vender tilbage,« skriver DSB i regnskabet.

DSB, 2. kvartal 2020. Nøgletal fra regnskabet:

Mio. kr. 2. kvartal 2020 1-2. kvartal 2020 1-2. kvartal 2019
Passageromsætning 605 1.699 2.661
Nettoomsætning 1.623 3.734 4.773
Resultat af primær drift -473 -574 53
Resultat før skat -488 -607 1
Periodens resultat -371 -462 1
BRANCHENYT
Læs også