Erhverv

Kommission med Ørsted-formand: Det koster 350 billioner kroner at blive co2-neutrale

Danmark er ifølge Ørsteds bestyrelsesformand med helt i front, hvad angår klimamål, og den danske tilgang vækker international anerkendelse.

Ørsteds bestyrelsesformand, Thomas Thune Andersen, sidder i den internationale kommission sammen med ledere fra hele verden. Foto: Katrine Marie Foto: Katrine Marie Kragh

Det kræver investeringer for op mod 55 billioner dollars, hvilket svarer til omkring 350 billioner kroner, hvis verdens nationer skal nå klimamål om at fjerne nettoudledningen af co2 inden 2050.

Dette fremgår af en rapport fra Energy Transitions Commission (ETC), der - blandt mange erhvervsledere fra nogle af verdens store selskaber - tæller bestyrelsesformanden for danske Ørsted, Thomas Thune Andersen.

Rapportet konkluderer, at det er »ubetvivlsomt teknisk og økonomisk muligt at opnå en netto nul-emission i midten af dette århundrede,« og den kommer med bud på, hvor der skal sættes ind for at nå dette mål, mens der samtidigt tages hensyn til en coronaramt økonomi.

»ETC-rapporten leverer et meget gennemarbejdet bud på, hvordan vi nedbringer CO2 udledningerne, og den indeholder stærk inspiration for alle verdens regeringer,« skriver bestyrelsesformanden fra Ørsted i en mail.

Syv initiativer, der kan styrke global økonomi og ambitionerne om nul-emission

1. Lav massive investeringer i vedvarende energisystemer

2. Styrk byggesektoren via grønt byggeri og grøn infrastruktur

3. Støt bilindustrien og forfølg ren luft

4. Gør anden bølge af statsstøtte betinget af virksomheders klimaforpligtelser

5. Udfør målrettet hjælp til innovative, lavudledende aktiviteter

6. Accelerer omlægningen af industrien for fossile brændstoffer

7. Lad ikke co2-priser og reguleringer i stikken

I rapporten kommer ETC med syv konkrete bud på, hvordan kommissionen mener, der kan tages hensyn til en coronaramt økonomi, alt imens der skabes incitament for at styrke målsætningen om nul-emmision i 2050.

Fokus skal ifølge rapporten være på at skabe arbejdspladser, mens støttepakker og statsinvesteringer skal målrettes grønne initiativer.

Ifølge bestyrelsesformanden fra Ørsted har regeringer verden over en vigtig rolle i forhold til at indrette en økonomi, der gavner den grønne omstilling.

»Regeringer har et afgørende ansvar for at indrette regler og markedsvilkår på en måde, så der er stabile rammer for grønne investeringer. Så skal der nok være interesserede investorer med den nødvendige kapital,« skriver Thomas Thune Andersen.

Rapporten fra ETC finder, at der de næste 30 år kræves en gennemsnitlig årlig investering på 1,7 billioner dollars i energi, industri, transport og brugen af hydrogen, hvis et mål om nul-emission 2050 skal opfyldes.

Samlet løber det op i et beløb på op til 55 billioner dollars over de næste 30 år.

Kilde: Making Mission Possible – Delivering a Net-Zero Economy

Ifølge Thomas Thune Andersen er Danmark godt med i forhold til at leve op til det, der kræves, hvis en global nul-emission skal opnås i 2050.

»Danmark er helt i front med en ambitiøs målsætning om 70% reduktion i 2030, der har vakt stor international interesse og anerkendelse,« siger Thomas Thune Andersen.

Han mener, at den fremtidige indsats skal fokusere på to områder. De teknologier, der allerede findes, skal udbygges, mens udviklingen af mere umodne teknologier samtidig skal styrkes.

»Indsatsen for at nå målet skal gå på to ben. Vi skal implementere de løsninger, vi kender i dag, og udbygge grøn energiproduktion og elektrificere samfundet. Samtidig skal vi allerede nu støtte udviklingen af nye teknologier, som eksempelvis vedvarende brint og power-to-x. Den udvikling, havvind har gennemgået de seneste ti år, skal de grønne brændsels-teknologier gennemgå frem mod 2030. For kun på den måde, kan de nye teknologier være modnet nok, til at sikre, at vi i 2050 kan blive helt CO2 neutrale,« siger bestyrelsesformanden for Ørsted.

BRANCHENYT
Læs også