Erhverv

Investorer misser gyldne muligheder i patentstærke virksomheder

Investorer har sendt aktiekurserne højere op hos de virksomheder, som har været bedst til at få patentporteføljen til at vokse, viser en ny analyse. Det indikerer, at virksomheders investering i ny forskning og udvikling bidrager positivt til udviklingen i aktiekursen.

Der kan ligge milliarder og atter milliarder gemt for investorerne, hvis de bliver bedre til at holde øje med de store vidensbaserede virksomheders evne til at udtage og anmode om nye patenter og varemærker.

En stor analyse fra investeringsbanken Carnegie slår således fast, at der blandt landets 14 mest værdifulde vidensbaserede virksomheder er en helt klar sammenhæng mellem udviklingen i aktiekursen og væksten i antallet af nye patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, kaldet IP.

»Jo mere IP et selskab producerer, jo større sandsynlighed er der for, at aktiekursen også udvikler sig godt,« lyder konklusionen fra Lars Topholm, analysechef i Carnegie.

Han understreger samtidig, at mange andre aspekter naturligvis kan påvirke kursudviklingen, men tendensen er dog signifikant.

Havde man som investor ved begyndelsen af hvert år siden 2016 købt aktier i de syv selskaber, som har ladet deres IP-portefølje vokse mest, ville man i dag have fået et afkast på 133 pct.

Havde man derimod valgt de øvrige syv selskaber, havde man i dag siddet tilbage med et afkast på 31 pct.

Selskaber som GN Store Nord og Genmab, som øger IP-rettighederne mest, har tilsvarende oplevet nogle af de største kursstigninger.

GN Store Nord har siden 2015 fordoblet antallet af IP-rettigheder, hvilket er mest af alle. I samme periode er aktien steget med 228 pct.

»Det er det, vi lever af. Hvis det lykkes os at drive teknologisk udvikling og innovation foran konkurrenterne på relevante områder, så skaffer vi konkurrenceevne,« siger René Svendsen-Tune, adm. direktør i GN Audio.

Normalt holder investorer primært øje med finansielle måltal som vækst i omsætningen eller indtjeningsmarginerne.

Men man bør også interessere sig for, om koncernerne accelererer forskningen i nye produkter og patenteringen af nye opfindelser, eller om de omvendt begynder at spare på det.

»En kortsigtet måde at forbedre sin indtjening på er at skære ned på sin R&D (forskning og udvikling, red.). Det vil give udslag i, at man udtager færre nye patenter og varemærker. Det, mener vi, kan vise, at der er en risiko for, at aktien kommer til at underperforme,« siger Lars Topholm.

Læs også