Erhverv

Gavekort frem for julefrokost? Så skal du passe på en skatteregning

En stribe organisationer opfordrer virksomheder til at give sine ansatte gavekort til restauranter i stedet for den aflyste julefrokost. Men sådan et gavekort kan kun blive skattefrit under særlige omstændigheder.

Tusindvis af julefrokoster er blevet aflyst i år. Som kompensation er foreslået gavekort til en restaurant.

Tusindvis af firmajulefrokoster er aflyst i år som følge af coronapandemien.

Det har fået en stribe erhvervsorganisationer som Dansk Industri, Dansk Erhverv og Horesta til at komme med en klar opfordring til virksomhederne: giv de ansatte et gavekort til en restaurant som kompensation for den aflyste julefrokost, lyder det fra organisationerne.

Men sådan et gavekort kan nemt ende med en skatteregning. Det skriver BDO om i sit nyhedsbrev Depechen.

Det er på trods af, at en julefrokost er et skattefrit personalegode.

»Selvom gavekortet erstatter et skattefrit personalegode, skal det stadig behandles efter reglerne for gavekort, og de er overordentlig strikse,« står der i Depechen.

Hvis man tror, at skattemyndighederne ser gennem fingre med skattebetalingen af gavekort, kan man godt tro om igen. For BDO har tidligere set eksempler, hvor skatteforvaltningen har krævet beskatning af gavekort helt ned til en værdi på kun 50 kr.

Det er kun under særlige omstændigheder, at et gavekort til en restaurant kan gøres skattefrit.

Undtagelsen er, hvis en arbejdsgiver giver et gavekort til en specifik menu på en restaurant – det kunne være et julebord – men altså uden adgang til at vælge andre retter. Så sidestilles gavekortet skattemæssigt med en tingsgave og er så omfattet af bagatelgrænsen på 1.200 kr. Overskrides bagatelgrænsen, bliver gavekortet skattepligtigt.

Dog tæller alle personalegoder, der er givet i løbet af året, med i bagatelgrænsen.

Gavekort sidestilles med kontanter og skal derfor som udgangspunkt beskattes derefter. Det betyder, at arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat af gavekortets værdi.

BDO mener, at i år bør gavekort til restauranter kunne gives skattefrit grundet den særlige situation, som coronakrisen har medført.

I Norge har regeringen for nylig valgt at hæve beløbsgrænsen for skattefrie gaver og inkludere gavekort til restauranter.

Men i Danmark er skatteminister Morten Bødskov ikke indstillet på at ændre reglerne.

»Regeringen er altid åben for gode input og forslag til, hvordan vi kan hjælpe de danske virksomheder og lønmodtagere gennem krisen. Når det så er sagt, så har de danske virksomheder efter min opfattelse gode muligheder for at bidrage med at afbøde de økonomiske udfordringer for særlige erhverv uden at ændre reglerne for beskatning af personalegoder, som skal sikre, at løn i kontanter og naturalier beskattes ens. Derfor er regeringen ikke klar til at ændre reglerne,« sagde Morten Bødskov i en skriftlig kommentar til Finans i oktober.

BRANCHENYT
Læs også