Erhverv

Danish Crown drukner i grise: Nu indfører slagterigiganten kvoter

Efter flere år med vigende produktion vælter grisene lige nu ind hos Danish Crown. Koncernens slagterier kører på højtryk, men kan alligevel ikke følge med. Derfor indfører selskabet nu kvoter på grise.

Danish Crown bliver bestormet af nye leverandører og indfører nu kvoter på grise. 
Foto: Janus Engel

Danish Crown er ved at drukne i grise, og slagterigiganten indfører nu et kvotesystem med A- og B-priser for at dæmme op for leverancerne.

Der er tale om en regulær revolution af de klassiske andelsprincipper, som i mere end 100 år har sikret, at alle andelshavere får samme pris for hver gris. I det nye system bliver hver andelshaver tildelt en A-kvote, som udløser den højeste pris, mens alle øvrige leverancer udløser et fradrag, som i udgangspunktet er 142 kr. pr. gris.

Danish Crown foretager dette historiske brud med andelsprincipperne, fordi landmændenes leverancer af slagtesvin de seneste måneder er steget så eksplosivt, at det sprænger selskabets kapacitetsgrænser og svækker driftsøkonomien.

Selvom alle fabrikker kører på højtryk med overarbejde og flere hundrede nyansættelser, skubber Danish Crowns slagterier en pukkel på 230.000 slagteklare grise foran sig.

»Der skal ikke herske tvivl om, at det er en ekstrem situation, vi står i,« siger Danish Crowns bestyrelsesformand, Erik Bredholt.

Kvoter på grise
  • Danish Crown indfører nu kvoter på grise og differentierede afregningspriser.
  • Hver af selskabets andelshavere får en såkaldt A-kvote, svarende til andelshaverens leverancer af grise i det af de seneste to regnskabsår, hvor andelshaveren har leveret mest. Denne kvote tillægges 4 pct.
  • Grise leveret i A-kvoten udløser den fulde afregningspris.
  • Alle grise, som leveres ud over A-kvoten, klassificeres som B-grise, der giver en lavere afregningspris. Aktuelt er der tale om et fradrag på 142 kr. pr. gris.
  • Fradraget justeres løbende. Det vil blandt andet ske, hvis der ændres i adgangen til vigtige eksportmarkeder uden for EU.
  • Denne formulering sigter blandt på at håndtere et muligt skrækscenarie, som opstår, hvis Danmark rammes af svinepest og mister muligheden for at eksportere svinekød ud af EU.

Den ekstraordinære situation er opstået, fordi udbruddet af svinepest i Tyskland har medført, at alle fjerne eksportmarkeder har lukket for tysk svinekød. Det har fået prisen på tyske grise til at kollapse.

I Danmark er slagteriernes indtjening og svineafregningen til landmændene også ramt, men slet ikke i samme grad.

Størstedelen af Danish Crowns slagterier har stadig adgang til at eksportere til Kina. Det sikrer en solid indtjening, som udmønter sig i en særdeles konkurrencedygtig svinekødsafregning til andelshaverne.

Efter flere år med svag indtjening og dårlig konkurrenceevne har Danish Crown det seneste år udviklet sig til Europas formentlig stærkeste slagterikoncern.

Det er disse forskydninger i styrkeforholdene, som får landmændene til at sende stadig flere grise til Danish Crowns slagterier. De seneste måneders stigning i leverancerne kan på kort tid udvikle sig til en flodbølge. Det skyldes, at mange danske svineproducenter har satset på eksport af smågrise til lande som Tyskland og Polen. Landmændene eksporterer årligt 15 mio. smågrise, men nu er priserne på det store tyske marked brudt sammen. Det kan få mange landmænd til at standse smågriseeksporten og i stedet opfede grisene og levere dem til Danish Crown.

I det aktuelle marked kan de stigende leverancer udvikle sig til en underskudsforretning for den danske slagterikoncern, som ellers i årevis har kæmpet for at få flere grise. Forklaringen er, at markederne i Europa lige nu er under voldsomt pres af coronakrisen, der svækker forbruget, og udbruddet af svinepest i Tyskland, der sender enorme mængder tysk kød ud på nærmarkederne. Eksporten til Kina er stadig en fantastisk forretning for Danish Crown, men selskabets frysekapacitet er allerede udnyttet til det yderste, så eksporten til Asien kan ikke øges yderligere.

Facit er dermed, at de titusinder af ekstra grise, som andelshaverne nu leverer til Danish Crown, først skal slagtes til overtidsbetaling og dernæst sælges for elendige priser på de overforsynede nærmarkeder i Europa. Det er dette faretruende scenarie, der har presset Danish Crown til et opgør med de principper, selskabet har fulgt i mere end 100 år.

»Hensigten med kvoterne er, at de stabile leverandører fortsat kan få slagtet deres grise planmæssigt. Samtidig vil vi gerne undgå, at der produceres grise i Danmark, der ikke er kapacitet til på slagterierne,« forklarer Erik Bredholt.

Mens Danish Crown lige nu med den ene hånd forsøger at dæmme op for tilførslerne af grise, forsøger selskabets ledelse med den anden hånd at sikre selskabet en langsigtet mere rolig og lønsom vækst.

»Vi vil faktisk gerne have flere grise til slagtning på langt sigt og i en hverdag uden ekstraordinære påvirkninger af kapaciteten. Derfor kan andelshaverne få udvidet deres A-kvote, hvis de bygger nye stalde til slagtegrise og dermed investerer i at sikre dansk produktion og danske arbejdspladser på den lange bane,« forklarer Erik Bredholt.

Sat lidt mere på spidsen betyder det, at Danish Crown gerne vil undgå lykkeriddere, som kun skruer op for leverancerne af grise til selskabet i perioder som nu, hvor det er mest lukrativt. Til gengæld vil Danish Crown på længere sigt gerne have en stabil vækst i tilførslerne fra loyale andelshavere.

Opdateres...

BRANCHENYT
Læs også