Erhverv

Finanstilsynet til Dansk Bank: Der skal ekstern undersøgelse til i gældsinddrivelsessagen

Finanstilsynet beder nu Danske Bank om en uvildig undersøgelse af den efterhånden store sag om gældsinddrivelse.

Danske Banks adm. direktør Chris Vogelzang beklager bankens fejl og den usikkerhed, det har medført for kunderne: Foto: Jens Dresling.

Danske Bank har fået Finanstilsynet på nakken midt i den store sag om gældsinddrivelse. Tilsynet er nemlig kommet med et påbud til banken om, at der skal gennemføres en uvildig undersøgelse i sagen.

Det oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

»Vi er enige med Finanstilsynet i, at det er helt afgørende, at man kan være sikker på, at de skridt, vi tager for at rydde op i denne sag, har den ønskede effekt,« udtaler Chris Vogelzang, adm. direktør i Danske Bank, i en forberedt kommentar i pressemeddelelsen.

Han kalder sagen kompleks, men hilser Finanstilsynets beslutning velkommen. Den betyder, at Danske Bank skal hyre en ekstern partner til opgaven.

»Vores klare fokus har hele tiden været at undersøge sagen til bunds, rette fejlene og kompensere alle berørte kunder,« udtaler Danske Bank-topchefen.

Baggrunden for påbuddet er bl.a., at Danske Bank den 21. september 2020 fik ikke mindre end fire påbud for sin håndtering af fejlene i bankens gældsinddrivelse, herunder særligt bankens gældsinddrivelsessystemer.

Finanstilsynet vurderede ved den lejlighed, at banken havde handlet i strid med god skik ved siden i hvert fald 2004 at have anvendt fejlbehæftede gældsinddrivelsessystemer.

Med den konsekvens, at et stort antal kunder var blevet opkrævet penge, som banken ikke var berettiget til.

Finanstilsynet lagde i sin afgørelse vægt på, at man skulle helt frem til 2019, før de fundamentale problemer i bankens gældsinddrivelse blev adresseret.

I Finanstilsynet mener man, at Danske Bank har tilsidesat hensynet til kunderne ved ikke at rette de konstaterede fejl i gældsinddrivelsen, at inddrive gæld, som banken ikke havde krav på, og undlade at informere de berørte kunder om fejlene.

»Det er derfor vigtigt, at der bliver taget stilling til, om de foranstaltninger, som banken har truffet og vil træffe for at efterleve påbuddene, er tilstrækkelige af hensyn til genopretning af tilliden tilbanken,« lyder det.

BRANCHENYT
Læs også