Erhverv

19 personer anmeldt for fusk med rentefrie coronalån

Der er indgivet anmeldelser for knap 5,4 mio. kr., oplyser Skattestyrelsen.

I alt 23.600 virksomheder har modtaget rentefrie momslån. Foto: Skattestyrelsen

Små- og mellemstore virksomheders mulighed for at ansøge om rentefrie momslån i maj og juni blev sat i værk, så pressede virksomheder kunne få et åndehul midt i coronaens fremmarch.

Enkelte ansøgere - nærmere bestemt 19 personer - har dog ifølge Skattestyrelsen ikke haft helt rent mel i posen, og derfor har styrelsen valgt at anmelde dem til politiet for svig eller forsøg på samme.

I alt er der indgivet anmeldelser for knap 5,4 mio. kr., oplyser Skattestyrelsen.

»Når vi går til politiet med de 19 personer, er det fordi, vi kan se, at der er givet forkerte oplysninger i forsøget på at få lån. Når vi har en begrundet mistanke om overtrædelse af momslånsloven, så anmelder vi selvfølgelig sagerne til politiet med henblik på efterforskning og eventuel videre strafforfølgning,« siger underdirektør i Skattestyrelsen Kim Tolstrup i en pressemeddelelse.

De 19 politianmeldte personer står som ejere af i alt 22 virksomheder. Dette betyder, at der er enkelte af de anmeldte personer, som ejer mere end en virksomhed, oplyser Skattestyrelsen.

Styrelsen skriver desuden, at anmeldelserne er kendetegnet ved, at virksomhederne enten har ansøgt om lån flere gange, ikke har været momsregistrerede, eller at de ikke er berettiget til et rentefrit lån, da virksomhedens ledelse inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig.

26.100 virksomheder ansøgte om rentefrie lån fra 5. maj til 15. juni, og 23.600 af disse lykkedes med at få dem bevilliget, og i alt blev der bevilliget rentefrie lån for godt 6,8 mia. kr.

Ca. 2.500 virksomheder fik altså afslag, og den hyppigste forklaring var ifølge Skattestyrelsen, at virksomheden ikke havde indberettet moms- eller lønsum, der kunne ydes lån i.

BRANCHENYT
Læs også