Erhverv

Spar Nord køber BankNordiks danske forretning med 60.000 kunder

Den foreløbige opgørelse anslår købesummen til at være den bogførte værdi tillagt goodwill på 225 mio. kr.

Spar Nord overtager Banknordiks danske forretning. Foro: Polfoto Foto: Jan Dagø.

Spar Nord Bank overtager BankNordiks danske forretning med et samlet forretningsomfang på 25 mia. kr.

Det drejer om ca. 60.000 kunder, og Spar Nord overtager BankNordiks 11 filialer samt 132 medarbejdere målt på fuldtidsstillinger.

»Det er så vidt muligt planen at videreføre alle relationer mellem rådgivere og kunder, ligesom det også er planen at fastholde den fysiske tilstedeværelse i de geografiske områder, hvor BankNordik i dag er repræsenteret,« skriver Spar Nord Bank i en børsmeddelelse.

Prisen mellem parterne er ikke endelig fastlagt, men opgives til at være ”bogført værdi tillagt goodwill på i alt 255 mio. kr. Den endelige købesum opgøres på overtagelsesdagen.”

BankNordiks forretning består af ca. 3,7 mia. kr. i udlån og garantier, ca. 5,8 mia. kr. i indlån, ca. 11,1 mia. kr. i formidlede realkreditlån fra Totalkredit og ca. 4,8 mia. kr. i depotværdi.

Påvirkningen af basisindtjeningen i Spar Nord i 2021 ventes af være beskeden på grund af engangsomkostninger til selve købet i niveauet 60-70 mio. kr.

»Fra 2022 forventes den overtagne portefølje at bidrage med en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 110 mio. kr. Den overtagne portefølje vurderes som følge af den sikkerhedsmæssige afdækning at have et risikoniveau lignende Spar Nords eksisterende privatkundeportefølje,« skriver banken i sin meddelelse.

Den endelige gennemførelse af transaktionen forudsætter godkendelse af Finanstilsynet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Betingelserne forventes opfyldt inden udgang af februar 2021.

Købet forventes gennemført med overtagelse pr. 1. marts 2021.

Læs også
Top job