Erhverv
BREAKING

Eksperter nedsabler populær miljø-manøvre i virksomheder: »Det skaber ingen forbedringer«

Virksomheder siger, de hjælper miljøet ved at købe grøn strøm. Men ifølge forskere er ”grøn strøm”-konceptet et fatamorgana, der spænder ben for reelle miljøforbedringer.

Store virksomheder køber grøn strøm for at nedbringe CO2-udledningen. Men de såkaldte grønne certifikater har ingen effekt på udbygningen af bæredygtig energi fra f.eks. vindmøller og solceller, og konceptet bør derfor afskaffes, lyder det fra et enigt korps af eksperter. Foto: Casper Dalhoff

Store danske virksomheders budskaber om at sænke CO2-udledningen gennem indkøb af grøn strøm er baseret på et koncept, der ikke har nogen effekt og saboterer reelle miljøforbedringer.

Sådan lyder den kontante dom fra forskere, der mener, at det såkaldte certifikat-system for indkøb af grøn strøm bør stoppes.

Grønne certifikater
  • Grønne certifikater, kaldet Renewable Energy Certificates (REC) eller Guarantees of Origin (GO), er certifikater på strøm, der kommer fra bæredygtige kilder, f.eks. vindmøller eller solceller.
  • Et vist antal certifikater knyttes til strømmen fra f.eks. en vindmøllepark, og energihandlere kan sælge certifikaterne til virksomheder, der køber strøm til produktionen. Certifikaterne medfører typisk kun en marginal forøgelse af strømregningen. Virksomheden har dermed papir på, at den indkøbte strøm kommer fra en bæredygtig kilde.
  • Certifikater bruges af virksomheder som et instrument til at nedbringe CO2-udledningen. Strøm udgør en meget stor andel af virksomheders CO2-udledning, og det pynter meget i CO2-regnskabet, når strømforbruget kommer fra grønne kilder i stedet for fra fossil energiproduktion.
  • Forskere kritiserer certifikaterne, fordi de ifølge studier ikke medfører mere grøn energiproduktion. Certifikaterne er knyttet til grønne projekter, der alligevel ville være blevet opført, typisk med statsstøtte. Når en virksomhed køber et certifikat, får den dermed blot papir på at have brugt grøn strøm, men intet er forandret i forhold til blandingen af sort og grøn strøm i elnettet.
  • Forskere mener, ordningen skal afskaffes og i stedet erstattes af langsigtede energiaftaler, såkaldte PPA’er, hvor tilsagn om strømindkøb fra virksomheder gør det muligt at opføre nye, bæredygtige energiparker. Virksomheder anerkender, at certifikaterne har svagheder, men mener stadig de er nødvendige værktøjer og også støtter grøn energi.

»Hele det her system for imaginær grøn strøm skulle bare afskaffes. Det skaber ingen forbedringer,« siger Michael Gillenwater, direktør i klimaorganisationen Greenhouse Gas Management Institute og medudvikler af den globale CO2-opgørelsesstandard Greenhouse Gas Protocol.

Virksomheder over hele verden indkøber grøn strøm gennem køb af certifikater, der dokumenterer, at strømmen kommer fra en bæredygtig kilde, f.eks. vindmølle- eller solcelleparker. Men ifølge forskere har certifikaterne ingen effekt i forhold til hovedformålet, nemlig at øge andelen af strøm fra bæredygtige kilder og få nedbragt andelen af strøm fra miljøskadelige, fossile anlæg.

Udviklingen af grønne projekter er hovedsageligt drevet af statsstøtte og får ikke yderligere fart af virksomheders køb af certifikater. Dermed bliver certifikaterne blot en mulighed for virksomhederne til at hævde, at de aftager den del af strømmen i elnettet, der er grøn, uden at der reelt er sket nogen forandring til gavn for den grønne omstilling, lyder forskernes konklusion.

Hele det her system for imaginær grøn strøm skulle bare afskaffes.

Michael Gillenwater, direktør i Greenhouse Gas Management Institute

»Der er en stor mængde af empiriske, publicerede og efterprøvede studier, og de peger alle i den samme retning. De viser, at det er højst usandsynligt, at købet af certifikater medfører en stigning i produktionen af bæredygtig strøm,« siger Matthew Brander, underviser på Edinburgh University og ekspert i CO2-regnskaber.

Han mener, at certifikaterne afholder selskaberne fra reelle klimaforbedringer.

»Hvis du bruger penge på certifikater, som ikke har nogen effekt, kunne du i stedet have brugt de penge på noget, der faktisk reducerer CO2-udledningen,« siger Matthew Brander.

Store danske selskaber som Lundbeck, Coloplast, Carlsberg og Rockwool er blandt dem, der bruger certifikater. Selskaberne erkender, at der er svagheder ved certifikaterne, men mener stadig, at de hører til som et af elementerne i klima-værktøjskassen.

»Vi anerkender, at certifikater ikke er perfekte, men de er et nødvendigt redskab og et skridt mod udbredelsen af vedvarende elektricitet. Vi arbejder på at reducere brugen af certifikater frem mod 2030 ved at erstatte dem med selvgenereret strøm og længerevarende elektricitets-kontrakter, hvor det er muligt,« siger Kasper Elbjørn, informationschef i Carlsberg.

Hvis du bruger penge på certifikater, som ikke har nogen effekt, kunne du i stedet have brugt de penge på noget, der faktisk reducerer CO2-udledningen.

Matthew Brander, underviser på Edinburgh University og ekspert i CO2-regnskaber

Også smykkekoncernen Pandora foretrækker ifølge bæredygtighedsdirektør Mads Twomey-Madsen alternativer til certifikater, f.eks. at producere strøm selv på solcelleanlæg ved fabrikkerne. Men certifikater er det bedste alternativ, når der ikke er andre muligheder, mener han.

»Vi tror, det er for hastigt at konkludere, at de ikke gør en forskel. Alt andet lige synliggør de en efterspørgsel og stimulerer, at der bliver tilvejebragt mere fornybar energi,« siger Mads Twomey-Madsen.

Rockwool har derimod planer om at købe flere grønne certifikater.

»Vi bruger RECs (grønne certifikater, red.) fordi det støtter vores teknologiske omstilling til energi med lav CO2-udledning og på samme tid er i overensstemmelse med globale CO2-regnskabsprincipper. Det er også et system, som er institutionaliseret af EU, som har planer om at styrke og udvide det,« oplyser Rockwools bæredygtighedsdirektør, Anthony Abbotts, i en mail til Finans.

BRANCHENYT
Læs også