Politianmeldt bilforhandler anklaget for »brandudsalg« inden konkurs

Pantsatte biler blev ifølge kurator solgt i et stort udsalg, umiddelbart inden at bilforhandleren Ahlgren & Andersen gik konkurs. Ejeren Nicklas Ahlgren afviser udlægningen af sagen.

BMW, Mercedes og Audi var bare nogle af de bilmærker man kunne købe hos bilforhandleren Ahlgren & Andersen. Foto: Ahlgren & Andersen/Facebook

Nicklas Ahlgren, manden bag bilforhandleren med »Danmarks billigste priser«, holdt tilsyneladende et vildt ophørsudsalg, umiddelbart inden virksomhederne Ahlgren & Andersen Automobiler og Engros Biler Danmark blev begæret konkurs.

Det er sket som et led i det, kurator kalder en »grov kapitaludtømning« af Nicklas Ahlgrens virksomheder, fremgår det af kreditorskrivelsen i konkursboet.

Brandudsalget var ifølge kurator ulovligt, da bilerne var pantsat af selskabernes bankforbindelse, som ifølge tinglysningen er Sydbank. Banken havde ikke godkendt udsalget af bilerne.

Der var tinglyst virksomhedspant til Sydbank på 22 mio. kr., med pant i blandt andet brugte biler og biler, der ikke tidligere har været indregistreret.

De penge er dog muligvis tabt, konkluderer konkursboets kurator, Andreas Mylin fra Accura.

»De bogførte omsætningsaktiver i årsrapporten vedrører i hovedsagen pantsatte køretøjer, som blandt andet var bortfjernet kort før konkursen og bortsolgt som et led i et løbende brandudsalg og provenuerne herfor er muligt tabt i forbindelse med kapitaludtømningen,« står der i kreditorskrivelsen.

På trods af det er det lykkes kurator at finde og hjemtage et større antal køretøjer på en lokation i Tyskland.

Kreditorskrivelsen byder også på dårligt nyt for Nicklas Ahlgrens samlever.

Hun har ifølge kurator ulovligt leaset en bil af Nicklas Ahlgren. Låneforholdet er i strid med selskabslovens regler om ulovlige kapitalejerlån. På trods af det har samleveren afvist at tilbagebetale beløbet til konkursboet. Kurator har således stævnet hende, og sagen verserer ved Københavns Byret.

Ahlgren og Andersen havde afdelinger i Køge, Taastrup og Ringsted.

Finans har stillet en lang række spørgsmål til Nicklas Ahlgren. Han er vendt tilbage med følgende kommentar:

»Indholdet i artiklerne er usandfærdige og er ikke hvordan virkeligheden forholder sig. Jeg vil derfor understrege, at jeg ikke er enig i indholdet.«

Han anfører ydermere, at han i samråd med sin advokat arbejder på en længere redegørelse om forløbet.

Læs også
Top job