Serier

Svineformidler: »Vi tjente penge indtil sommerferien, men efter gjorde vi ikke«

Udviklingen på smågrisemarked har understreget, hvordan en pandemi kan sætte et stort marked under pres. Det har svineformidleren DTL oplevet. Direktøren ser ind i et 2021, der for virksomheden bliver et "mellemår".

Corona rammer verden
DTL A/S leverer grise i hele Europa ifølge Simonsen, men de største markeder er Danmark, Tyskland, Polen og Italien. Foto: Jacob Ehrbahn

Fra jubelår til krise.

Sådan har udviklingen for smågrisemarkedet været i 2020. Det har kunnet mærkes hos svineformidleren DTL, der årligt leverer 2,4 millioner smågrise og 100.000 avlsdyr...

Læs også
Top job