Serier
BREAKING

Restriktioner: Sådan må danske butikker holde åbent og lukket i nedlukningen

Explainer: Den forlængede tvangslukning af detailbutikkerne i pandemien skaber spekulationer om kreative smuthuller. Flere af dem skydes dog ned af myndigheder og brancheorganisationer.

Corona rammer verden
Lukkereglerne for butikker i pandemien skaber frustrationer i dele af detailhandlen. Foto: Marie Ravn

I takt med at nedlukningen af Danmark i kampen mod coronasmitten trækker ud, øges presset på tvangslukkede detailbutikker. Tab af omsætning kombineret med usolgte sæsonvarer, der fylder butikslagre, og usikkerhed om længden af lukningsperioden skaber frustrationer.

På samme tid opstår spekulationer og tvivl om, hvorvidt der kan ageres med løsninger inden for reglerne udstukket af ministerier, myndigheder og styrelser. Og det udløser tanker om kreative smuthuller...

BRANCHENYT
Læs også