Serier

Waturu har under én måned til at finde revisor - ellers bliver selskabet tvangsopløst

Det kriseramte selskab står over for en tvangsopløsning, hvis det ikke har fundet en revisor inden for en måned.

Holder Waturu vand?
Foto: PR Waturu

Mens Waturu arbejder på en plan, der skal løse den nuværende situation, hvor handlen med selskabets aktie er suspenderet af Nasdaq, har ledelsen i det kriseramte selskab fået endnu en udfordring.

Waturu har under én måned til at finde en ny revisor. Ellers bliver selskabet tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen. Det fremgår af et brev til Waturu fra Erhvervsstyrelsen, som Finans har fået aktindsigt i.

Waturu
  • I 2019 blev Waturu noteret på First North og solgte aktier på en ambition om at levere en miljørigtig vandvarmer.
  • Halvandet år senere har Waturu stadig ikke noget salgsklart produkt, og virksomheden er i søgelyset hos Finanstilsynet for markedsmanipulation.
  • Siden børsnoteringen er det strømmet ud med positive nyheder, og i december 2019 blev aktien kortvarigt handlet til en kurs, der værdisatte virksomheden til 1 mia. kr.
  • Undervejs har selskabet måttet udskyde to selvstændige børsnoteringer af datterselskaber, og aktiekursen er dykket voldsomt.

»Da virksomheden ikke lever op til selskabslovens krav, skal styrelsen anmode om, at ovenstående forhold bliver bragt i orden senest d. 16-02-2021, for at undgå at virksomheden bliver tvangsopløst,« lyder det i brevet.

Hvis Waturu ikke har fundet en ny revisor inden denne dato, »vil styrelsen anmode Skifteretten om at opløse virksomheden«.

Brevet til Waturu er dateret den 18. januar. Samme dato blev det registreret i CVR-registret, at revisionsfirmaet Beierholm var fratrådt som revisor i Waturu Holding A/S.

Denne registrering kom ca. halvanden måned efter, at revisionsfirmaet selv havde meddelt Erhvervsstyrelsen, at det var fratrådt som revisor for alle selskaber i Waturu-koncernen.

I en børsmeddelelse oplyser Waturu, at selskabet er i gang med et revisorskifte.

»Selskabet er i dialog med en ny revisor, som forventes godkendt på en kommende ekstraordinær generalforsamling, til hvilken der indkaldes snarest muligt,« skriver Waturu, som påpeger, at det »vil sørge for en god overlering til den nye revisor«.

»Ledelsen har i forbindelse med fratrædelsen modtaget konstruktiv kritik fra den afgående revisor samt noteret sig, at der peges på samarbejdsvanskeligheder som den primære årsag. Dette er taget til efterretning,« skriver Waturu.

Det er ikke kun en ny revisor, som Waturu skal finde. Finans kunne i begyndelsen af december også afsløre, at virksomhedens børsrådgiver Tofte & Co. har opsagt samarbejdet.

På First North, hvor Waturu er noteret, er det et krav, at de børsnoterede selskaber skal have en rådgiver. De bliver i fagsprog kaldt en certified advisor. Reglerne siger, at rådgiveren skal give selskabet tre måneder til at finde en ny certified advisor, og denne frist udløber også i begyndelsen af i år.

Det er uvist, hvad der sker, hvis Waturu ikke har fundet en ny rådgiver, inden fristen udløber. Nasdaq har nemlig tidligere afvist at forholde sig til, hvad der sker, hvis det ikke lykkes for Waturu.

Finans er i en serie af artikler kommet med flere afsløringer om Waturu. Selskabet blev børsnoteret på First North i maj 2019. Det skete på en fortælling om, at selskabet havde færdigudviklet en unik og miljørigtig vandvarmer. Der manglede bare penge til at sætte en egentlig produktion i gang.

Disse penge skulle komme fra børsnoteringen. Men mere end halvandet år senere er produktet stadig ikke lanceret, og Finans har tidligere beskrevet, hvordan selskabet undersøges af Finanstilsynet på baggrund af mistanke om markedsmanipulation.

Den 23. december tog Nasdaq det usædvanlige skridt at suspendere handlen med Waturu-aktien på ubestemt tid. Det skete på baggrund af »væsentlig tvivl« om, hvorvidt selskabet lever op til reglerne på First North-børsen. Samtidig har Nasdaq indledt en undersøgelse, og mens den kører, vil handlen med Waturu-aktien være suspenderet.

Finans arbejder på at få en kommentar fra Waturu-direktør Toke Reedtz.

Læs også
Top job