Erhverv

De rigeste danskeres indkomst voksede kraftigt gennem 2010'erne

Over halvdelen af indkomststigningen kommer fra stigninger i formueindkomsten.

De rigeste danskere har fået store opture i indkomsterne gennem de seneste år. Foto: Lærke Posselt

Gennem det seneste årti er størrelsen på den gennemsnitlige indkomst blandt Danmarks rigeste en pct. steget markant.

Det er, hvad en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kommer frem til.

»De allerrigeste danskere har oplevet en voldsom stigning i deres indkomster på et årti,« siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i en pressemeddelelse.

Ifølge rapporten havde den rigeste en pct. tilbage i 2010 i gennemsnit en indkomst på 1.281.871 kr. efter skat i nutidens prisniveau. I 2019 havde samme gruppe i gennemsnit en indkomst på 1.899.042 kr. efter skat. Dermed fik den rigeste en pct. en indkomstfremgang på 48 pct. på et årti.

I gennemsnit opnåede danskerne en indkomstfremgang på 13 pct. efter skat og inflation.

»Det er godt, at vi som land bliver rigere, men tallene afslører, at det er de rige, der får den største bid af kagen,« siger Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der ifølge egen hjemmeside bl.a. er til for at fremme ”social retfærdighed”.

Ifølge Arbejdernes Erhvervsråd bunder over halvdelen af stigningen blandt de rigeste i højere formueindkomster fra eksempelvis aktier, ejendomme og andre værdipapirer.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra tænketanken Cepos peger på, at man i forbindelse med disse udregninger skal have in mente, at der ikke nødvendigvis er tale om de nøjagtigt samme personer, idet der er en vis udskiftning i, hvem der befinder sig blandt den ene pct.

»AE rådets analyse kigger på forskellige personer i 2010 i forhold til 2019. Ser man på de konkrete personer, der i 2010 lå i top 10 pct. så er deres indkomst faldet med 3,5 pct. Det skyldes at der en stor mobilitet ud af top 10 pct. Mange er der kun midlertidigt. F.eks. selvstændige der et enkelt år har høj indtjening,« siger cheføkonomen.

Læs også
Top job