Serier

John Kerry: »Vi skal bekæmpe klimaforandringerne, som var vi i krig«

Indsatsen mod klimaforandringerne går for trægt. Derfor går de mest forurenende industrier sammen om at skabe et gennembrud.

World Economic Forum 2021

Hvis der skal være skygge af chance for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius, skal transportsektoren og sværindustrien for alvor levere.

De to sektorer alene tegner sig i dag for næsten en tredjedel af den globale udledning af drivhusgasser. En anden tredjedel leveres af elektricitetsindustrien, først og fremmest i form af kulfyrede kraftværker...

Læs også