Svensk momssvindelsag for milliarder har tråde til Danmark

Ifølge de svenske myndigheder har danskere medvirket til svindel for 2 mia. kr. med mobiltelefoner. Danske firmaer er samtidig brugt i den formodede momskarrusel.

Mobiltelefoner fra Sveriges hidtil største sag om momssvindel er blevet videresolgt i bl.a. Danmark. Foto: Jens Dresling

En person med dansk og svensk statsborgerskab er tiltalt i Sveriges hidtil største sag om momssvindel med bl.a mobiltelefoner. I alt omfatter sagen mulig momssvig for 2 mia. kr. Telefonerne fra svindlen blev ifølge det svenske efterforskningsmateriale afsat ved handler med flere danske firmaer.

Finans og dagbladet Information har fået adgang til flere tusind sider efterforskningsmateriale i sagen. Materialet viser, at flere danske personer har spillet aktive roller i den påståede svindel. Den svenske anklagemyndighed har over for statsmediet SVT kaldt sagen »et angreb på Sverige.«

Kernen i det påståede svindelnummer er mobiltelefoner, der blev importeret til Sverige fra bl.a. Albanien. Efter en række handler i Sverige endte mobiltelefonerne i bl.a. Danmark, Tyskland og Holland. Kæden af handler indgår i sagen, hvor de svenske myndigheder mener sig unddraget for 2 mia. kr., bl.a. fordi de påståede svindlere krævede momsen refunderet, da telefonerne blev eksporteret.

»I store svindelsager sørger man for, at varerne handles gennem flere lande. Det gør man for at maskere det, og fordi man ved, at det internationale kontrolsamarbejde ikke er særligt effektivt. Det betyder også, at der sagtens kan ligge krav i Danmark, Tyskland og Holland i en sag som denne,« siger Søren Engers Pedersen, momsdirektør hos rådgiver- og revisionshuset Baker Tilly.

Den danske skattestyrelse kan ikke udtale sig om konkrete sager, men oplyser, at man »er bekendt med det svenske sagskompleks og bistår de svenske myndigheder, i det omfang der er brug for det.«

Identiteten på den dansk-svenske mand tiltalt i sagen er redaktionen bekendt. Manden, der bor i det sydlige Sverige, nægter sig skyldig. Det har ikke været muligt at få en kommentar via mandens advokat.

Flere steder i den korrespondance, som de svenske myndigheder har haft adgang til, kaldes manden »Danskeren«. Ifølge myndighederne har han orkestreret flere led i den påstået svigagtige kæde af handler med bl.a. mobiltelefoner og IP-telefoni, der tilsammen blev til en momskarrusel.

I retten står den dansk-svenske mand bl.a. tiltalt for grov hvidvask, for at have udskrevet falske fakturaer for mere end 100 mio. kr. og for at have forsøgt at snyde den svenske statskasse ved uretmæssigt at trække et millionbeløb fra i moms.

Momssvindel med mobiltelefoner er endnu muligt i Sverige, fordi landet - i modsætning til bl.a. Danmark og de fleste andre EU-lande - ikke har princippet om såkaldt omvendt betalingspligt.

Normalt er det sælgeren af en vare, der opkræver moms og skal afregne denne med skattemyndighederne, mens køberen har mulighed for at trække momsen fra i sit regnskab. Men sådan er det ikke for mobiltelefoner, tablets og andet elektronik i Danmark. Her gælder den omvendte betalingspligt, hvor det er køberen af f.eks. mobiltelefonerne, der har ansvaret for afregning af moms med skattemyndighederne.

Ordningen blev indført tilbage i 2014, efter at den danske statskasse havde været udsat for storstilet momssvindel med mobiltelefoner.

1. april 2021 lukker Sverige så hullet og indfører ligeledes omvendt betalingspligt. Richard Ainsworth, der er international momsekspert og konsulent for politi- og skattemyndigheder verden over, er stærkt kritisk over for den svenske enegang. Han betegner hullet som »finanspolitisk selvmord« og sammenligner den svenske langsommelighed med at »gå ud i en snestorm med bukserne nede.«

»Der er intet indtægtstab, der er ingen omkostninger for skatteadministrationen og ingen omkostninger for skatteborgerne. Det er til at administrere og har vist sig 100 procent effektiv til at stoppe denne form for svindel i EU,« siger han.

Centralt i den svenske sag står en af verdens største distributører af mobiltelefoner, firmaet Brightstar, der opererer i mere end 30 lande.

Brightstar er blevet mødt med et krav på 175 mio. kr. af de svenske skattemyndigheder for at have vendt det blinde øje til eller medvirket til den formodede svindel med mobiltelefoner.

»Skattevæsenets udredninger viser, at I har taget en aktiv eller i det mindste en medvidende passiv deltagelse i bedrageriet/planen,« hedder det i en afgørelse fra de svenske skattemyndigheder.

Brightstar afviser kravet, som de har anket. Firmaet har ikke ønsket at udtale sig om sagen til svenske medier, ud over at det tilbageviser anklagerne, ligesom de berørte personer ikke er vendt tilbage på Finans’ og Informations henvendelser.

Det svenske efterforskningsmateriale viser, at ledende personer hos Brightstar i Danmark og Sverige har samarbejdet tæt med direktøren for det svenske firma JoLuMar Chamon AB, som nu er tiltalt ved retten i Växjö for groft skattesvig og hvidvask.

JoLuMar Chamon AB begyndte at samarbejde med Brightstar i efteråret 2018, efter at den nu tiltalte direktør havde modtaget en henvendelse per e-mail fra Brightstars nordiske salgschef:

»Med mine kontakter kan jeg gøre dig rig! hahahahaha,« skrev salgschefen i en e-mail fra sin officielle Brightstar- mailkonto.

JoLuMar Charmon AB havde på det tidspunkt adresse i en frisørsalon i Halmstad, og firmaet havde ifølge regnskabet ingen omsætning haft året før, men blot et tab på 17.000 kr.

Alligevel indgik Brightstar en eksklusivaftale om at aftage telefoner og anden elektronik fra JoLuMar.

Skattevæsenets udredninger viser, at I har taget en aktiv eller i det mindste en medvidende passiv deltagelse i bedrageriet/planen

De svenske skattemyndigheder i brev til Brightstar

Også Brightstars danske landechef var i dialog med den nu svindeltiltalte direktør.

»Hey boss, sendte du en ny vareliste til (den nordiske salgschef i Brightstar, red.)? Vi er nødt til at tjene flere penge. Tak,« lød det i en e-mail, som Brightstars danske landechef sendte i september 2019.

På det tidspunkt var der ifølge de dokumenter, som den svenske anklager har fremlagt i forbindelse med tiltalen, fuld gang i eksporten af mobiltelefoner fra JoLuMar i Sverige til Danmark. Produkterne var bl.a. Apple-produkter, der oprindelig var indkøbt i Albanien og Slovakiet og importeret til Sverige.

Ifølge anklagerens dokumenter skete den formodede svindel med momsen ved, at de importerede telefoner blev handlet mellem en række af de anklagedes selskaber, inden de blev reeksporteret til Danmark. Herefter blev den svenske moms, der reelt aldrig var betalt, refunderet.

I Danmark var det dog oftest ikke JoLuMar, der afsatte telefonerne. Det var i stedet Brightstar.

Det er en sag, som vi tager alvorligt

Marco Brüning, direktør i Wortmann Nordics om samarbejdspartneren Brightstars påståede indblanding i svensk svindelsag

Blandt de leverancer, som Brightstar aftog fra JoLuMar, var bl.a. Apple-mobiler til en værdi af 22 mio. kr., der blev leveret til den dansk-tyske milliardvirksomhed Wortmann Nordics i Padborg. Wortmann Nordics distribuerer smartphones, tablets og forbrugerelektronik til forhandlere og grossister i Skandinavien.

Men Wortmann Nordics kender ikke til den svenske momssvindelsag, som Brightstar er involveret i.

»Det er først nu med din henvendelse, at vi hører om beskyldningerne mod Brightstar i Sverige. Brightstar er en af verdens fem største distributører af mobiltelefoner, som vi har haft som en mangeårig pålidelig partner. Set fra dagens perspektiv vil vores endelige beslutning om yderligere samarbejde først blive truffet, når situationen er afklaret. Men det er en sag, som vi tager alvorligt,« fastslår adm. direktør Marco Brüning fra Wortmann Nordics.

Den svenske sag blotlægger i det hele taget tætte forbindelser mellem Brightstar og JoLuMar. Faktisk oplevede en dansk kunde, at han kontaktede Brightstar i Sverige for et tilbud, men i stedet blev ringet op af JoLuMar-direktøren. Det fremgår af en mailkorrespondance og bekræftes af den danske kunde.

»Jeg havde henvendt mig til Brightstar i Sverige for at høre, om de havde nogle gode tilbud. Så endte det med, at jeg blev ringet op af direktøren (navn redigeret ud, red.) fra et helt andet firma. Det undrede mig selvfølgelig lidt, men igen det er jo sådan noget, som sker,« siger direktør Jonathan Schrøder fra Hifihandel ApS.

Hifihandel ApS købte 1.686 iPhones for 426.170 kr. og hørte aldrig fra JoLuMars direktør igen.

Finans har været i kontakt med såvel Brightstars danske landechef som koncernens nordiske salgschef, der ikke ønsker at kommentere. Ligeledes har Finans forgæves forsøgt at få en kommentar fra Brightstars nordiske chef og fra forsvareren for direktøren i JoLuMar.

BRANCHENYT
Læs også