Serier

McKinseys milliardbet varsler ilde: Konsulentbranchen ruster sig til erstatningskrav

Konsulentkoncernen McKinsey er gået med til at betale et milliardbeløb i et forlig om rådgiveransvar i USA. Den slags krav er begyndt at dukke op i Danmark, og konsulentbranchen væbner sig med forsikringer.

I McKinsey-land
Oxycontin-skandalen har slået mange amerikanere ihjel, og mange andre er ramt af følgerne af et samlet massivt misbrug af de smertestillende opioider. Flere tusinde søgsmål er i gang, og i sidste uge betalte konsulentkoncernen McKinsey ca. 600 mio. dollars for sin rolle i sagen. Foto: Reuters

De danske konsulentfirmaer forsikrer sig i stigende grad mod kæmpe erstatningskrav, hvor nogen mener, at deres råd har været urimeligt ringe.

Sådan lyder meldingen fra flere brancheaktører, der har specialiseret sig i salg af professionelle ansvarsforsikringer.

»Vi ser flere sager i antal og kompleksitet, og derfor forsikrer konsulenthusene sig også i stigende omfang mod rådgiveransvar,« siger Rasmus Toft Rasmussen, adm. direktør i forsikringsselskabet HDI Global Specialty, der sælger bl.a. ansvarsforsikringer til advokater, revisorer - og altså i stigende grad konsulenter.

Fra USA har konsulentbranchen lige fået en huskekage, der maler skrækscenariet op: Den globale konsulentkoncern McKinsey har indgået et forlig om at betale ca. 3,7 mia. kr. for sin rolle i skandalen om amerikanernes overforbrug af det smertestillende lægemiddel Oxycontin.

»McKinsey-sagen er bemærkelsesværdig, fordi beløbet er meget stort. De krav, man retter mod rådgivere, bliver større og større. Det sker i USA, og i de senere år har vi set samme tendens i Europa og i Danmark,« siger Rasmus Toft Rasmussen.

Udviklingen i Danmark har allerede været i gang i et stykke før McKinsey-forliget, bekræfter Søren Bergenser, partner og advokat i advokatfirmaet Bergenser, der er specialist i professionel ansvarsforsikring.

»Det har været sådan i et stykke tid i USA, at konsulentbranchen på linje med advokater og revisorer bliver gjort ansvarlig for deres rådgivning og har betalt erstatninger. McKinsey-sagen er i den forstand ikke enestående. Men vi begynder så småt at se tendensen brede sig til Europa og Danmark,« siger Søren Bergenser.

McKinsey og opioidskandalen

Konsulentkoncernen McKinsey er gået med til at betale 573,9 mio. dollars til i alt 47 amerikanske deltater for sin rolle i det, der endte i en epidemi af opioid-afhængighed i USA med masser af dødsfald til følge. Dertil kommer separate forlig med et par andre stater, så beløbet nærmer sig 600 mio. dollars eller 3,7 mia. kr.

McKinsey har hjulpet ikke mindst Purdue Pharma med at øge salget af Oxycontin i mere end 15 år fra 2004 og frem. Konsulenthuset har bl.a. rådgivet om den salgsstrategi, der endte i en national opioidepidemi. Samtidig rådgav McKinsey senere myndigheder med at håndtere epidemien af stofmisbrug.

Formelt indrømmer McKinsey i forliget ingen form for skyld, men har dog beklaget, at selskabet ikke anerkendte »de tragiske konsekvenser af den epidemi, der bredte sig i vores samfund,« har McKinseys topchef, Kevin Sneader, udtalt.

McKinsey forpligter sig til at arkivere og gemme klientmapper. Selskabet skal også udlevere en række interne dokumenter relateret til sagen.

Der verserer i alt flere end 3.000 retssager i USA i hele komplekset om overforbrug af opioider. Udover krav mod Purdue Pharma og ejerfamilien Sackler er d er sager mod bl.a. andre medicinalselskaber og lægemiddeldistributører.

Hos et af landets store konsulentbureauer, Valcon, har managing partner Michael Hjortlund ogå bidt mærke i McKinsey-forliget.

»Jeg har aldrig før hørt om en sag, hvor et konsulentfirma er blevet sagsøgt af andre end klienten – som det er sket i McKinsey-sagen, hvor det er de amerikanske delstater, der har krævet erstatning for konsulenthusets rådgivning.,« siger Michael Hjortlund.

Han medgiver, at der i Danmark er sager, hvor konsulenthuse rager uklar direkte med klienterne, fordi de f.eks. ikke kan blive enige om prisen for en ydelse i forhold til resultatet af rådgivningen. Og Valcon har også selv en ansvarsforsikring. Men den har endnu ikke været i brug, og Michael Hjortlund frygter heller ikke, at konsulenthuset ender i en situation som McKinsey, for han tror ikke, den slags sager vil sprede sig til Danmark.

Søren Bergenser er dog ikke så sikker på, at Danmark går fri.

»I vores forretning, hvor vi har mange sager om professionelt ansvar, fylder sager om rådgiveransvar for konsulenter stadig meget lidt. Men de begynder at komme, og det er et emne, der i høj grad optager konsulentfirmaerne,« siger Søren Bergenser.

BRANCHENYT
Læs også