Erhverv

Store virksomheder opgiver at forsikre deres topchefer

Danske Bank, Tryg og Novo Nordisk er nogle af de virksomheder, der har opgivet at købe fuld ansvarsforsikring til direktionen og bestyrelsen. Nu tager selskabet selv en stor del af risikoen.

»Vi har set en tendens til, at forsikringspræmierne er steget betragteligt over de senere år. Samtidig er dækningen – altså det, vi får for pengene – blevet reduceret. Nu synes vi ikke, der er balance i tingene mere,« siger Tomas Haagen, juridisk chef i Novo Nordisk. Foto: Malene Anthony Nielsen

Det er blevet så dyrt - og i nogle tilfælde umuligt - at forsikre topchefer mod eventuelle erstatningskrav fra f.eks. utilfredse aktionærer, at nogle af de største danske selskaber opgiver.

I stedet tager f.eks. Novo Nordisk, Danske Bank og Tryg hele eller dele af risikoen på sig.

Forklaringen skal findes i en grum perlerække af skandaler og en uoverskuelig coronaregning, der venter de globale genforsikringsselskaber.

»Vi har set en tendens til, at forsikringspræmierne er steget betragteligt over de senere år. Samtidig er dækningen – altså det vi får for pengene – blevet reduceret. Nu synes vi ikke, der er balance i tingene mere,« siger Tomas Haagen, juridisk chef i Novo Nordisk.

Allerede sidste år bad Novo Nordisk generalforsamlingen tage stilling til emnet. I år vil man så forsøge at gøre det mere ”operativt” - hvis aktionærerne tillader det. Novo Nordisk vil stadig så vidt muligt tegne ansvarsforsikring for direktører og bestyrelsesmedlemmer, men selskabet vil gerne kunne øge dækningssummen for egen regning.

Også Danske Bank fik sidste år aktionærernes tilladelse til at friholde direktionen og bestyrelsen for evt. erstatningsansvar. Banken havde ikke været i stand til at købe sig til en tilstrækkelig stor forsikringsdækning. Samtidig er det ifølge banken nødvendigt for at fastholde og tiltrække dygtige og erfarne personer til ledelsen, at banken holder dem fri for erstatningsskader.

Også forsikringsselskabet Tryg har i forbindelse med overtagelsen af forretninger fra den britiske forsikringskoncern RSA bedt om lov til at kunne skadesfriholde direktion og bestyrelse.

De prisstigninger, som de store virksomheder mærker, er voldsomme. Det fortæller Henrik Larsen, der er adm. direktør for den danske afdeling af forsikringsmæglerfirmaet Marsh.

»I gennemsnit er ansvarsforsikringer for ledelser steget med omkring 40 pct. i 2020 på globalt plan. Alene i de to sidste kvartaler har vi set dem stige med henholdsvis 64 og 67 pct. i det britiske marked, så det er en voldsom tendens,« siger Henrik Larsen.

Forklaringen er en kombination af et forsikringsmarked, der i de seneste år har været hårdt ramt af store naturkatastrofer, og folk og virksomheder, der er blevet mere stridslystne i forhold til at få nogen til at dække et tab. Og endelig kommer så den indtil videre uoverskuelige pris for hele corona-pandemien, som nogle mener bliver den dyreste forsikringsbegivenhed nogensinde.

»Usikkerheden alene gør, at risikoviljen i markedet falder, og nogle vælger helt at trække sig ud af et marked som ledelsesansvar. Så forsikringssummerne er mindre, og priserne er på det nærmeste gået amok,« siger Henrik Larsen.

Rasmus Toft Jørgensen lever som adm. direktør i erhvervsforsikringsselskabet HDI Global Specialty af at sælge forsikringer, så af den grund tjener det ikke i hans interesse, hvis flere selskaber selv tager risikoen.

Men han mener, at tendensen har nogle uheldige konsekvenser.

»Man forhindrer, at ledelsen i samme grad har en hånd på samme kogeplade som aktionærerne, som jo går med til at tage et tab, som ledelsen måtte påføre dem, fordi tabet i givet fald rammer egenkapitalen. Man kan argumentere for, at mekanismen tilsidesætter incitamentet for den rigtig gode ledelses drift,« siger Rasmus Toft Jørgensen.

BRANCHENYT
Læs også