Serier

Waturu har brug for flere penge - vil undersøge muligheden for at låne af aktionærerne

Lkviditetsgrundlaget for Waturu skal styrkes, oplyser selskabet, der i øjeblikket er suspenderet på børsen.

Holder Waturu vand?
Foto: PR Waturu

Udfordringerne fortsætter med at ramme det kriseramte greentech-selskab Waturu, hvis aktie i øjeblikket er suspenderet på minibørsen First North. Waturu har nemlig brug for flere penge, oplyser selskabet i en børsmeddelelse.

»Da provenuet fra noteringen på Nasdaq First North i maj 2019 i løbet af tre til fire måneder ikke længere vil være tilstrækkelig til at understøtte de nuværende ordrer samt den deraf nødvendige driftskapital og dermed selskabets fremtidige forventninger vil etablering af et større kapitalberedskab være nødvendig,« skriver Waturu i meddelelsen.

Med baggrund i en produktion, der er forsinket, en tabt voldgiftssag og ordresituationen har bestyrelsen i Waturu derfor besluttet, at likviditetsgrundlaget skal styrkes.

»Såfremt selskabet ikke tilføres yderligere likviditet, vurderer bestyrelsen, at tidligere udmeldte prognoser for Waturu Holding A/S må revurderes,« lyder det i meddelelsen.

Waturu kan dog ikke rejse nye penge via First North, da handlen med selskabets aktie har været suspenderet siden slutningen af december.

»Derfor igangsættes der inden for den kommende uge tiltag, hvor selskabet vil tilbyde eksisterende aktionærer muligheden for at deltage i en likviditetstilførsel via lånefinansiering samt deltagelse i en kapitalforhøjelse i datterselskabet Aquaturu A/S,« oplyser Waturu.

Den 23. december tog Nasdaq det usædvanlige skridt at suspendere handlen med Waturu-aktien på ubestemt tid. Det skete på baggrund af »væsentlig tvivl« om, hvorvidt selskabet lever op til reglerne på First North-børsen. Samtidig har Nasdaq indledt en undersøgelse, og mens den kører, vil handlen med Waturu-aktien være suspenderet.

Finans er i en serie artikler kommet med flere afsløringer om Waturu, der blev børsnoteret på First North i maj 2019. Børsnoteringen skete på en fortælling om, at selskabet havde færdigudviklet en unik og miljørigtig vandvarmer. Der manglede bare penge til at sætte en egentlig produktion i gang.

Produktet er stadig ikke lanceret, og selskabet undersøges af Finanstilsynet på baggrund af mistanke om markedsmanipulation.

Undervejs har der været en flugt fra selskabet. Revisionsfirmaet Beierholm stoppede mod slutningen af 2020, og manglen på revisor førte til, at Waturu stod over for at blive sendt til tvangsopløsning. Det blev afværget, da 2+ Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab nu har taget over.

På posten som certified advisor er der også blevet skiftet ud. Finans kunne i begyndelsen af december afsløre, at virksomhedens børsrådgiver Tofte & Co. havde opsagt samarbejdet. Afløseren blev meldt ud i begyndelsen af februar, og nu er CDI Global ny børsrådgiver for Waturu.

Hele bestyrelsen er også skiftet ud. I november kunne Finans fortælle, at Jes Nordentoft trak sig fra bestyrelsen, og i januar kom meddelelsen om, at den daværende bestyrelsesformand Thomas Marschall samt bestyrelsesmedlemmerne Anders Skov og Bjørn Kaare Jensen også trak sig.

De er siden blevet erstattet af Lasse Ranlev, der er bestyrelsesformand, samt Andreas Bruus, der sammen med Waturu-direktør Toke Reedtz nu udgør bestyrelsen i selskabet.

Mens Waturu har været suspenderet på børsen, har selskabet meddelt, at det har indgået en aftale med en udenlandsk samarbejdspartner om salg til »det afrikanske kontinent«. Samarbejdspartneren, som ikke er nævnt ved navn, har ifølge Waturu afgivet en ordre på 500 vandvarmere.

Derudover har Waturu meddelt, at datterselskabet Aquaturu har modtaget sin første eksportordre. Der er ikke sat navn på, hvem der har placeret ordren, men Waturu har oplyst, at det drejer sig om »et større amerikansk børsnoteret selskab inden for opdræt af laks«.

Forløbet har fået en gruppe investorer til at gå sammen for at undersøge deres muligheder i forhold til deres investering i Waturu-aktien.

BRANCHENYT
Læs også