Erhverv

PFA kritiseres for olie- og kulinvesteringer

Interesseorganisationen Anthropocene Fixed Income Institute retter kritik mod pensionsselskabet PFA for dets klimaskadende investeringer.

Det danske penssionsselskab PFA forvalter 730 mia. kr. for 1,3 mio. kunder. Arkivfoto. Foto: Lars Krabbe

PFAs investeringer er blevet gennemgået af en svensk interesseorganisation, som nu kritiserer det danske pensionsselskab for at investere i klimaskadende projekter. Det skriver Financial Times.

Ulf Erlandsson, grundlægger og adm. direktør for Anthropocene Fixed Income Institute, mener, at PFA ejer obligationer for mere end 2,4 mia. kr. i projekter, der er klimaskadende.

Det drejer sig særligt om, at PFA ejer obligationer for 1,14 mia. kr. udstedt af den canadiske provins Alberta.

I Alberta findes 71 pct. af verdens tjæresandreserver, og det er ifølge Ulf Erlandsson chokerende, at PFA er den næststørste ejer af provinsens internationale obligationer, fordi det at udvinde olie fra tjæresand udleder mere kuldioxid, end de fleste andre former for råolie.

»Det ser ud til, at PFA håbede, at det kunne løbe væsentlige risici med fossile brændstoffer i sin obligationsportefølje, mens det udbød nye, klimavenlige produkter til kunderne,« siger Ulf Erlandsson til Financial Times.

Et andet kritikpunkt, som vakte den svenske interesseorganisations opmærksomhed, er PFAs beholdning af obligationer udstedt af Japan Bank for International Cooperation (JBIC) og Export-Import Bank of Korea.

PFA ejer ifølge Ulf Erlandsson obligationer for henholdsvis 278 mio. kr. og 687 mio. kr. her.

De to asiatiske institutioner er ifølge Anthropocene Fixed Income Institute kontroversielle, fordi de er med til at finansiere et kulkraftværk i Vietnam, der hedder Vung Ang II.

Kritikken forstærkes af, at PFA offentligt har tilkendegivet, at det bakker op om Paris-aftalen fra 2015, og at det har en målsætning om, at dets portefølje skal være kulneutralt i 2050 i kraft af sit medlemskab af Net-Zero Asset Owner Alliance.

PFA har afvist at udtale sig om enkelte obligationsbeholdninger til Financial Times.

Chef for bæredygtighed hos PFA Asset Management Christian Storm Schubart fortæller til gengæld, at PFA har tænkt sig, at dets investeringer skal være drivhusgasneutrale i 2050, og at selskabet vil afholde opfølgninger med delmål hvert femte år.

Læs også