Serier

Forskere: Coronanedlukninger har afværget op mod 35.000 dødsfald i Danmark

Uden restriktioner havde epidemien presset sundhedsvæsenet til sammenbrud, vurderer Lone Simonsen, professor i epidemiologi ved Roskilde Universitet.

Corona rammer verden
Nye beregninger peger på, at der – uden hårde restriktioner og hurtige nedlukninger – havde været langt mere travlt på landets intensivafdelinger. Billedet er fra Herlev Hospitals intensivafdeling med covid-19-patienter. Foto: Casper Dalhoff

En regning på milliarder af kroner i tabt økonomisk vækst i 2020 og 2.381 coronarelaterede dødsfald. Det er i grove træk omkostningerne efter et år med corona og de deraf følgende nedlukninger af samfundet.

Rettelse

Jyllands-Posten citererer i denne artikel forskere for vurderingen af, at 35.000 kunne have mistet livet, hvis ingen restriktioner var blevet foranstaltet mod coronavirussen i Danmark. En forudsætning i den udregning var forsvundet i vores redigering, så det fremstod, som om regnestykket baserede sig på den engelske variant, B117’s, øgede smitsomhed og dødelighed. Det er ikke korrekt. Regnestykket baserede sig først og fremmest på en mere ligelig smittefordeling blandt aldersgrupperne. Gengivelsen af forskernes beregning af, at op mod 35.000 havde mistet livet, hvis Danmark ikke havde haft restriktioner, er fortsat korrekt.

Jyllands-Posten beklager fejlen

Men ifølge beregninger fra en forskergruppe ved Roskilde Universitet ville prisen i menneskeliv have været mange gange højere, hvis man havde valgt at lade epidemien køre uhindret gennem befolkningen, indtil der var opnået flokimmunitet.

Et konservativt estimat er ifølge professor i epidemiologi på Roskilde Universitet Lone Simonsen 17.500 dødsfald på nuværende tidspunkt og 90.000 indlæggelser. Indregner man en forventet mere ligelig smittefordeling i aldersgrupperne, når forskerne frem til, at op mod 35.000 ville være døde og op mod 160.000 indlagt. Dertil kommer effekten af, at virusvarianten B117 er mere smitsom og dødelig.

Lone Simonsen kalder det »en alvorlig fejlslutning«, når kritikere sammenligner pandemien med en slem influenzasæson, og slutter, at restriktionerne er skudt over målet.

»Man glemmer, at hele årsagen til, at der er sket så få dødsfald, netop er, at man meget hurtigt og meget effektivt har lavet nedlukninger. Det har reddet mange tusinder af menneskeliv,« siger Lone Simonsen.

Hun understreger, at der er usikkerheder ved den slags beregninger, men at det står klart, at smitten uden restriktionerne havde været så voldsom, at sundhedsvæsenet var brudt sammen.

Beregningen ser ifølge professor i virologi Jan Pravsgaard Christensen, Københavns Universitet, fornuftig ud. Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), finder det dog hypotetisk, at Danmark slet ikke havde indført restriktioner af nogen art:

»Man får mere læring ved f.eks. at kigge til Sverige, der har haft færre og mindre indgribende restriktioner. Og også mange flere døde.«

I Sverige med godt 10 mio. indbyggere er over 13.000 døde med corona.

Sundhedsminister Magnus Heunicke anerkender, at den samfundsøkonomiske pris for coronanedlukningerne har været høj.

»Men der var ikke et alternativ,« siger han.

Læs også
Top job