Serier

Stor optimisme i små og mellemstore virksomheder: Vi har likviditet nok til at klare os igennem krisen

Mens nogle små og mellemstore virksomheder har været hårdt ramt under coronakrisen, melder langt de fleste om et stærkt likviditetsberedskab, der kan få virksomhederne igennem 2021 og ud på den anden side af krisen.

Corona rammer verden
Der bliver så småt åbnet for butikker og samfundet igen, så der kan komme gang i økonomien. Foto: Mads Frost

Lad os slå det fast med det samme. En del af landets mindre og mellemstore virksomheder har siden marts 2020 været igennem noget af det værste, en virksomhed kan forestille sig: Totalt stop for omsætningen. Det er hårde tider for brancher som frisører, hoteller og restauranter.

Men der er lys over landet. For ser man over en bred kam på de mindre og mellemstore virksomheder, er der generelt stor optimisme.

Ifølge en årlig analyse fra revisor- og konsulentfirmaet BDO, siger langt de fleste mindre og mellemstore virksomheder, at de er rustet med et kapitalberedskab, som er stærkt nok til at komme igennem 2021 og overleve coronakrisen.

Hele 86,6 pct. af virksomhederne i BDO’s undersøgelse - SMV Barometer - svarer, at likviditetsberedskabet i den pågældende virksomhed er tilstrækkeligt til, at de forventer at klare sig igennem 2021 og kan videreføre virksomheden.

BDO's SMV Barometer
  • Analysen bygger på data fra BDO’s kunder og omfatter mere end 1.000 spørgeskemabesvarelser fra hele landet.
  • Foruden virksomhederne medvirker 100 rådgivere fra de danske pengeinstitutter.
  • Undersøgelsen er gennemført i oktober 2020.

Spørger man BDO’s adm. direktør, Stig Holst Hartwig, er finanskrisen en medvirkende årsag til, at virksomhederne generelt står stærkere i den nuværende krise.

»Finanskrisen mindede på den hårde måde alle SMV’erne om at have et kapitalberedskab og have en likviditetsreserve. Vi har i vores undersøgelse løbende igennem de senere år set, at virksomhederne stille og roligt er begyndt at signalere et stadig mindre behov for bankerne, fordi man har bygget egen likviditet op. De er blevet mere modstandsdygtige og står stærkere i en krise som coronakrisen,« siger Stig Holst Hartwig.

BDO’s undersøgelse omfatter for første gang også svar fra 100 rådgivere fra de danske pengeinstitutter, som forholder sig til tilstanden hos deres erhvervskunder.

Ifølge undersøgelsen er der ingen alarmklokker, der ringer hos de danske pengeinstitutter. 42,3 pct. af rådgiverne i de danske pengeinstitutter vurderer, at færre end 25 pct. af deres erhvervskunder er direkte negativt påvirkede på driften som følge af coronakrisen.

Til spørgsmålet om, hvad de vigtigste forudsætninger er for, at bankerne stiller fornødne og øgede kreditter til rådighed til kunderne, svarer næsten 90 pct., at tillid til kunden og virksomheden er vigtig.

Det kommer bag på mig, at 86 pct. af virksomhederne bredt set mener, at deres likviditetsberedskab er tilstrækkeligt.

Jakob Brandt, adm. direktør SMVdanmark

Med andre ord er en vurdering af virksomhedernes levedygtighed vigtigere end for eksempel, at virksomhederne stiller sikkerhed for lån.

Bankernes positive tilgang til at samarbejde med virksomhederne kan også ledes tilbage til finanskrisen, mener Stig Holst Hartwig.

»Finanskrisen ramte bankerne, som reagerede ved først og fremmest at passe på sig selv. Bankerne står helt anderledes nu end under finanskrisen, så hele den likviditetsmæssige situation bliver håndteret meget bedre under coronakrisen end under finanskrisen,« siger Stig Holst Hartwig.

I Nordea bekræfter erhvervskundechef Bjørn Bøje Jensen billedet af en generel sund likviditetstilstand hos de små og mellemstore virksomheder.

»Vi ser det samme billede, som BDO’s analyse viser. Det første dårlige tegn hos os er, om kunderne trækker over deres kreditter i forhold til det aftalte, men vi har ikke set en stigning i overtræk,« siger Bjørn Bøje Jensen.

Han påpeger, at soliditeten i virksomhederne generelt er stærkere i dag, end den var under finanskrisen.

»Virksomhederne stod på et andet punkt, da coronakrisen kom. De havde både bedre egenkapital, og der var rigeligt med likviditet i markedet fra bankerne. Så der har ikke på noget tidspunkt været en likviditetskrise, hvor bankerne er begyndt at lukke ned,« siger han.

Finanskrisen mindede på den hårde måde alle SMV’erne om at have et kapitalberedskab og have en likviditetsreserve.

Stig Holst Hartwig, Badm. direktør, DBO

Ifølge Bjørn Bøje Jensen har virksomhederne fået »det bedste af alle verdener.«

»Jeg ved godt, det ikke er alle, der ser sådan på det, men virksomhederne stod med en god egenkapital, da de gik ind i krisen, en høj likviditet i markedet, som er blevet ved med at være der understøttet af både stat og banker, og så de her støttepakker i forhold til omsætningsnedgang,« siger han.

Bjørn Bøje Jensen understreger, at nogle virksomheder har det hårdt. Det gælder særligt relativt nystartede virksomheder i oplevelsesindustrien. Ifølge Nordea-chefen har der i januar og februar været en stigning i antallet af såkaldte »stille nedlukninger«, hvor virksomhedsledere »i god ro og orden« lukker virksomheden og finder et lønmodtagerjob.

SMV og likviditetsberedskab
  • 86,6 %: Likviditetsberedskabet er tilstrækkelig til, at vi forventer at klare os igennem 2021 og kan videreføre virksomheden.
  • 9,5 %: Likviditetsberedskabet er ikke tilstrækkelig til, at vi kan klare os igennem 2021, men vi forventer at vores pengeinstitut/kreditgivere/investorer vil stille kredit til rådighed, så vi kan videreføre virksomheden.

  • 3,9 %: Likviditetsberedskabet er ikke tilstrækkelig til, at vi kan klare os igennem 2021, og vi forventer udfordringer med at få vores pengeinstitut/kreditgivere/investorer til at stille kredit til rådighed, så vi kan videreføre virksomheden.

Jakob Brandt, adm. direktør i interesseorganisationen SMVdanmark, er overrasket over virksomhedernes svar i forhold til likviditetsberedskabet. Han peger på, at mange virksomhedsejere i SMV-segmentet er optimister af natur, og måske derfor har svaret, at de nok skal klare sig igennem krisen.

»Det kommer bag på mig, at 86 pct. af virksomhederne bredt set mener, at deres likviditetsberedskab er tilstrækkeligt, og de forventer at komme igennem krisen. Det er positivt overraskende,« siger Jakob Brandt.

Jakob Brandt understreger, at der fortsat er brancher, som har det særdeles hårdt, og at det ikke kun går ud over de enkelte virksomheder og brancher, hvis for mange må opgive at drive forretningen videre.

»Vi kan ikke leve med, hvis en stor del af de virksomheder, som er hårdt ramt af krisen nu, ender med at gå konkurs. Det vil få følgeeffekter i hele den danske økonomi,« siger han og peger på en velfungerende restaurant- og hotelbranche som områder, der har en positiv effekt for andre brancher.

»Hvis København ikke er en spændende og levende by, er det sværere for vores vidensvirksomheder at tiltrække medarbejdere,« siger Jakob Brandt.

Ifølge BDO’s undersøgelse placerer mange virksomheder sig i yderpolerne, når det kommer til udviklingen i omsætningen i 2020. Næsten hver tredje virksomhed har oplevet et fald i omsætning på minimum 11 pct. i 2020 sammenlignet med 2019, mens knap hver femte virksomhed har registreret en stigning på over 11 pct.

Coronakrisen har altså på én og samme tid sat en kæp i hjulet og skabt nye muligheder rent omsætningsmæssigt for en stor del af de danske virksomheder.

Den store joker for de små og mellemstore virksomheder er moms- og skattelån samt for høj udbetalt coronastøtte, som på et tidspunkt skal tilbagebetales.

Læs også