Serier

Myndigheder forhaler oplysninger for journalister

I stadig flere tilfælde tager det for lang tid for journalister og andre at få svar fra sundhedsmyndigheder.

Corona rammer verden

Det er blevet sværere for journalister og borgere at få oplysninger ud af sundhedsmyndighederne under coronakrisen.

Det sker stik imod løftet fra blandt andet Sundhedsministeriet, som det er blevet sværere at få svar fra, og hvor svarene trækker mere og mere ud.

Det kritiserer Folketingets Ombudsmand på det skarpeste.

- Myndighedernes indsats over for covid-19 er et af de allervigtigste temaer for os alle sammen i øjeblikket.

- Rettidig aktindsigt ved sundhedsmyndighederne er essentiel for, at danskerne løbende kan få et billede af de aktuelle forhold, siger ombudsmand Niels Fenger i en pressemeddelelse.

Han kalder udviklingen bekymrende og udtrykker tvivl om, hvorvidt myndighedernes tiltag er tilstrækkelige.

Faktisk er sagsbehandlingstiderne blevet dårligere trods et løfte om en ”betydelig forbedring”, viser ombudsmandens undersøgelse.

Han har haft et særligt fokus på sager om aktindsigt, som er en adgang til de dokumenter, der indgår i en politisk sag.

I Sundhedsministeriet er der mere end dobbelt så mange verserende sager om aktindsigt med en sagsbehandlingstid på 40 arbejdsdage eller mere i forhold til i efteråret 2020. Fristen er ellers syv dage.

Der er også sket en stigning i antallet af sådanne sager hos Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsministeriet har oprettet et nyt sekretariat for at bringe sagerne ned. Men det tvivler ombudsmanden dog på vil ske inden for kort tid.

Ifølge Sundhedsministeriet skyldes det et øget antal sager, samt at medarbejderne skal håndtere andre opgaver relateret til coronavirus.

- Sundhedsministeriet har haft mere end dobbelt så mange aktindsigter som normalt, siger departementschef Svend Særkjær fra Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- Derudover er ministerium og styrelser underlagt et ekstraordinært stort arbejdspres under epidemien, men det skal ikke gå ud over sagsbehandlingstiden for aktindsigter. Det skal vi have rettet op på.

Læs også
Top job