Serier

Flertal åbner ny hjælpepakke til erhvervslivet

Regeringen har sammen med et bredt flertal besluttet at udvide hjælpepakkerne til erhvervslivet. Bl.a. bliver loftet for omkostningskompensation hævet fra 100.000 til 150.000 kr.

Corona rammer verden
Regeringen har sammen med et bredt flertal besluttet at udvide hjælpepakkerne en smule til bl.a. butikker i storcentre.

Torsdag lempede regeringen en smule for coronarestriktionerne, men erhvervslivet fik ingen store lempelser.

Fredag har regeringen så sammen med et bredt flertal justeret hjælpepakkerne, så der bliver flere penge til de coronaramte virksomheder.

Aftalepartierne er blandt andet enige om at hæve loftet i faste omkostninger light-ordningen med 50 pct., så tvangslukkede butikker fremover kan få kompensation for op til 150.000 kr. af de faktisk afholdte, stedbundene faste omkostninger, fremgår det af en meddelelse fra Erhvervsministeriet

»Butikker, caféer og restauranter i storcentrene er fortsat tvangslukkede, selvom dele af dansk erhvervsliv nu er genåbnet. Vi har derfor i dag besluttet, at der skal være bedre hjælp til netop dem, indtil de kan åbne igen på et tidspunkt,« udtaler erhvervsminister Simon Kollerup.

Sådan udvides pakken
  • Loftet i faste omkostninger light-ordningen hæves med 50 pct., så tvangslukkede butikker fremover kan få kompensation for op til 150.000 kr. af de faktisk afholdte, stedbundene faste omkostninger. I forlængelse heraf vil man forsøge at hæve det samlede loft for faste omkostninger light. Det nuværende loft er på 1,5 mio. kr. pr. virksomhed og søges nu statsstøttegodkendt under EU-Kommissionens Temporary Framework, hvor kompensationsloftet er på ca. 13,3 mio. kr. Ændringerne kommer eksempelvis til at gavne restauranter, caféer og kædebutikker, der har butikker i tvangslukkede storcentre.

  • Foder til dyrehold uden for landbruget kan fra og med den 9. december 2020 kompenseres som en fast omkostning.
  • Støtteordningen for luftfartsselskabers driftslicens (AOC-støtteordningen) genindføres med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2021 med en samlet økonomisk ramme på 30 mio. kr.
  • Reglerne vedrørende indkomstloftet i kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører justeres. Selvstændige, som har haft en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020, men som er hårdt ramt af den nuværende nedlukning i 2021, får adgang til kompensation for tabt omsætning eller indkomst fra og med den 9. december 2020.
  • Kompensationsordningen for kombinatører justeres, så de kan få kompensation for tabt overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Justeringen gælder fra og med den 9. december 2020.
  • Kompensationsperioden for faste omkostninger og selvstændige mv. forlænges med syv dage ud over restriktionsperioden, såfremt restriktionerne rulles tilbage med mindre end syv dages varsel.

Kilde: Erhvervsministeriet

Netop loftet på 100.000 kr. er blevet kritiseret af erhvervslivet. F.eks. har Sport24 haft store tab.

»For de 14 butikker, som også er tvangslukket fra 1. marts, har vi månedlige huslejer for 4,3 mio. kr. Der kan vi maksimalt få 1,4 mio. med loftet på 100.00. Så alene på omkostningerne til lokalerne taber vi 2,9 mio. kr. pr. måned på, at de ikke må genåbne,« sagde direktør Lars Elsborg, Sport24, tilbage i februar til Finans.

Med i den nye aftale er Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

»Det er fint, at vi får løst nogle få af de mange udfordringer, der fortsat er i kompensationsordningerne. Det havde naturligvis været bedre, hvis en større del af erhvervslivet kunne lukke op og tjene deres egne penge. Men når regeringen afviser yderligere genåbning er det trods alt bedre, at kompensationsordningerne får en mindre forbedring,« udtaler Torsten Schack Pedersen fra Venstre.

Brian Mikkelsen, adm. direktør i interesseorganisationen Dansk Erhverv, roser den pakke, som regeringen fredag også har indgået om kulturlivet. Den forlænger og forøger aktivitetspuljen med 200 mio. kr. Desuden er der sat 50 mio. kr. af til initiativer, der kan genstarte kulturen og idrætten.

»En lang række af kulturens aktører er organiserede i Dansk Erhverv, og vi ved, at det gør en forskel, at for eksempel aktivitetspuljen forlænges. Det er også godt nyt, at der bliver afsat midler til genstartsaktiviteter. Når det så er sagt, så er og bliver genåbning det, som kulturlivet ikke bare efterspørger, men råber på. Vi skal have genåbnet Danmark hurtigst muligt, herunder også kulturen.,« siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Torsdag kom en åbningspakke, hvor forsamlingsloftet udendørs hæves til 10, flere skoleelever kommer tilbage i skole i hovedstaden og på erhvervsskoler i hele landet, og der bliver bedre muligheder for udendørs aktiviteter for alle.

BRANCHENYT
Læs også