Serier

Undervisning på den anden side af kloden skaber eftertanke

Talenternes uddannelsesrejse
Thomas Gniadecki ser Hongkong som et oplagt sted at studere som handels- og økonomistuderende. Foto: Privat

De seneste universitetsrangeringer fra publikationshuset QS World University Rankings placerer både Copenhagen Business School (CBS) og Chinese University of Hong Kong (CUHK) blandt de bedste handelsuniversiteter i verden.

Med den høje rangering som fællesnævner har det som CBS-studerende i Hong Kong været interessant at observere, hvor vidt forskellig undervisningsformen er på de to universiteter.

De seneste tre måneder på CUHK har været karakteriseret af en kollektivistisk kultur med performance i centrum, som ikke lægger skjul på værdien af konkurrence, men snarere hylder den.

Sammenspillet mellem kollektivisme og performance afspejles i de mange gruppeprojekter, afleveringer og benyttelsen af peer-vurdering, hvor karakteren i faget afhænger af de andre studerendes bedømmelser.

Dertil påminder universitetets læringsplatform regelmæssigt en om, hvor man karaktermæssigt ligger relativt til klassegennemsnittet i de enkelte fag.

Hvis man er over gennemsnittet, bliver man gennem platformen opfordret til at hjælpe andre studerende, som understreger den kollektivistiske tankegang.

Dette står i kontrast til den mere individualistiske performancekultur på International Business-studiet på CBS, hvor karakteren i faget oftest afhænger af en enkelt eksamen i slutningen af semestret med begrænset mulighed for løbende feedback.

I den forbindelse resulterer undervisningsformen på CBS i, at et større ansvar placeres på individet. Samtidig skaber det større frihed for den enkelte studerende til at engagere sig i andre aktiviteter som studiejob og/eller involvering i studenterforeninger.

Globe
  • Globe er et trikontinentalt udvekslingsprogram for elitestuderende på CBS i samarbejde med Chinese University of Hong Kong og University of North Carolina, Chapel Hill.
  • Årligt bliver 18 studerende fra linjen B.Sc. in International Business og et tilsvarende antal fra hvert af de to partneruniversiteter udvalgt til som samlet gruppe at tilbringe et semester i Hong Kong, et i USA og et i Danmark.

De forskellige undervisningsformer giver anledning til refleksion om den ene metode er at foretrække over den anden. Jeg tror ikke nødvendigvis, at der findes et endegyldigt svar på dette spørgsmål, da svaret lader til at være et produkt af personlig præference, undervisningens formål og kultur.

Snarere er jeg taknemmelig for muligheden for at studere under begge undervisningsformer, da det har tydeliggjort, at læring kan finde sted i mange nuancer.

Begge universiteters høje rangering, trods de forskellige undervisningsformer, er derfor et tegn på, at der sjældent kun er en bestemt måde at opnå et ønsket resultat på. I stedet mindes man om, at eksponering for nye tankegange fungerer som en stærk læringskilde.

Læs også