Erhverv

Kort frist presser revisorer: Overholdes fristen ikke, mister virksomheder kompensation

Der er nu åbent for at indsende oplysninger til slutafregningen af kompensation for faste udgifter fra forårets nedlukning, og den korte frist presser landets revisorer oven i årsregnskaber.

Et kort vindue for at indsende oplysninger til slutafregning af kompensation presser landets revisorer og kan i værste fald koste virksomheder dyrt, frygter SMVdanmark. Arkivfoto: Joachim Adrian.

Den 31. maj kan vise sig at være en skelsættende dato for mange virksomheder.

Der er nu åbnet for at indsende oplysninger til slutafregning af kompensation for faste udgifter fra forårets nedlukning, og det er den frist, der udløber i slutningen af maj. Dokumentation for omsætning og faktiske faste omkostninger skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Misses fristen, skal al den kompensation, som virksomhederne har modtaget, tilbagebetales, og det kan få omfattende konsekvenser for modtagere af kompensation.

I værste fald frygter SMVdanmark, hovedorganisationen for små og mellemstore virksomheder, at det vil knække virksomheder, der ellers har klaret sig igennem flere nedlukninger.

»Det er uhyre vigtigt, at virksomheder, som har modtaget kompensation for faste omkostninger, sørger for at indsende slutafregning inden fristen, hvis ikke kompensationen skal tilbagebetales,« siger Bjarke Roed-Frederiksen, chefkonsulent i SMVdanmark.

Det er vigtigt, at virksomhederne sikrer sig, at revisoren har tid og mulighed for at hjælpe med at afregne hjælpepakker og udarbejde årsrapport og selvangivelse.

Bjarke Roed-Frederiksen, chefkonsulent i SMVdanmark.

Han foreslår, at politikerne udskyder fristen for enten slutafregning af kompensation eller for indlevering af årsregnskab for at lette presset på virksomheder og revisorer, samtidig med at risikoen for fejl vil mindskes.

Netop revisorerne er blevet presset over den korte frist, forklarer Bjarke Roed-Frederiksen.

»Fristen falder sammen med fristen for indsendelse af årsregnskab for mange virksomheder, og derfor har revisorerne rygende travlt for tiden. I forvejen ligger omkring 2/3 af revisorernes arbejde i et normalt år i første halvår. Det er vigtigt, at virksomhederne sikrer sig, at revisoren har tid og mulighed for at hjælpe med at afregne hjælpepakker og udarbejde årsrapport og selvangivelse.«

Det bekræfter Per Kristensen, formand for Foreningen af Danske Revisorer. Han ønsker en fristudskydelse for regnskaber og selvangivelser som én samlet udskydelse til 1. september.

»Revisorbranchen har hele tiden været bekendt med, at slutafregningerne har en frist der hedder 31. maj 2021, så den del er der ikke store overraskelser i. Det er dog kritisabelt, at Erhvervsstyrelsen først lancerer den digitale løsning så kort tid før fristen, når styrelsen har haft en løsning mere eller mindre klar siden primo året. Det skaber et ekstraordinært stort pres hos revisorerne, der i forvejen sidder med ansøgninger om nye kompensationer.«

BRANCHENYT
Læs også