Erhverv

Ringkjøbing Landbobank nærmer sig fordobling af resultatet

Det viser selskabets regnskab for 1. kvartal, der er offentliggjort onsdag.

Ringkjøbing Landbobank har realiseret sine forventninger til 1. kvartal af 2021. Foto: Ringkjøbing Landbobank

Det går igen stejlt opad for Ringkjøbing Landbobank, der onsdag har fremlagt regnskab for de første tre måneder af 2021.

Her fremgår det, at landbobankens resultat før skat næsten er fordoblet. Ligesom også bankens basisindtjening er gået frem sammenlignet med samme kvartal i 2020.

Derved sikrer banken sig en god start på året, efter den sidste år havde et noget turbulent år med flere ned- og opjusteringerne af forventningerne.

Ifølge regnskabet sikrer Ringkjøbing Landbobank i 1. kvartal et resultat på 354 mio. kr. før skat mod 194 mio. kr. i samme periode året forinden, hvilket forrenter bankens egenkapital med 17,4 pct. pr. år. Samtidig steg bankens samlede indtægter til 600 mio. kr., hvilket er en forbedring på 59 mio. kr. i forhold til 1. kvartal i 2020.

Det betyder, at banken har realiseret sine forventninger til kvartalet.

Samtidig fremgår det af regnskabet, at landbobanken fastholder sine forventninger til 2021, der lyder på omkring 1-1,3 mia. kr. for henholdsvis basisresultat og resultat før skat.

Ringkjøbing Landbobank landede i 2020 et overskud på 920 mio. kr. efter skat, hvilket var en tilbagegang på 5,9 pct. sammenholdt med 2019.

Tilbagegangen skyldtes bl.a., at man øgede de ledelsesmæssige skøn til tab og nedskrivninger fra 126 mio. kr. til 566 mio. kr. som følge af coronakrisen.

Også i 1. kvartal af 2021 har ledelsen nedskrevet. Det betyder, at det ledelsesmæssige skøn nu er øget til 590 mio. kr.

»En væsentlig del af de ledelsesmæssig skøn kan henføres til de aktuelle økonomiske risici forbundet med coronapandemien. Indtil videre har langt de fleste af bankens kunder dog håndteret den økonomiske situation i relation til coronapademinen, således behovet for nye individuelle nedskrivninger har været begrænset,« lyder det i regnskabet.

Banken vurderer dog fortsat, at der er »betydelige risici forbundet med, hvordan økonomien vil udvikle sig fremover bl.a. i takt med udfasningen og afviklingen af de mange statslige hjælpeordninger«.

Nedskrivningerne udgjorde i 2020 223 mio. kr. mod 100 mio. kr. året inden.

Læs også