Erhverv

Hvidbjerg Bank tjente 1,4 mio kr. mere end sidste år

Hvidbjerg Bank genererede i de første tre måneder af 2021 et overskud før skat på 7,8 mio. kr. mod et overskud i den samme periode i 2020 på 6,4 mio. kr.

Overskuddet forrenter primo egenkapitalen med 18 pct. på årsbasis.

Toplinjen, som består af netto rente- og gebyrindtægter, steg 1,9 pct. eller 0,5 mio. kr. til 21,9 mio. kr.

- Stigningen er resultatet af et fortsat stigende antal nye kunder kombineret med god aktivitet fra eksisterende kunder, fremhæver banken.

Omkostningerne i form af lønninger og administration steg.

Det skyldes at banken ansætter medarbejdere til at efterkomme de behov, et stigende forretningsomfang medfører. Stigningen i øvrige omkostninger kan primært henføres til it, hvor der investeres massivt for at efterkomme de stigende krav indenfor især hvidvask og compliance, men også til nye digitale løsninger.

Omkostningerne til personale og administration steg til 15,1 mio. kr. fra 14,5 mio. kr.

Basisindtjeningen blev 6,6 mio. kr., hvilket er som i første kvartal 2020.

Der er krusreguleringer på 1,3 mio. kr. mod 0,2 mio. kr. i første kvartal sidste år, og nedskrivningerne blev på 0,1 mio. kr. mod knap 0,5 mio. kr. i første kvartal sidste år.

- Banken oplever fortsat ikke tab på baggrund af corona-pandemien, men er opmærksom på, at statens hjælpepakker kan have udskudt negative konsekvenser af disse, skriver banken, der derfor bibeholdt det ledelsesmæssige skøn på 10,3 mio. kr. til mulige corona-nedskrivninger.

Hvidbjerg Bank fastholder forventningerne til 2021 om et resultat før skat i niveauet 13-18 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også